BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

2017-11-10 13:09 - Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

2017-11-15 12:18 - Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

2018-02-01 11:36 - Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

Przejdź do wiadomości