BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907B na odcinku Ruda Osowiecka – Stanisławowo”.

2017-11-17 14:12 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907B na odcinku Ruda Osowiecka – Stanisławowo”.

Przejdź do wiadomości