BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2018 roku.

2017-11-30 15:01 - Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2018 roku.

2017-12-04 13:14 - Edycja wiadomości Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2018 roku.

Przejdź do wiadomości