BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”

2018-01-16 13:57 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.+: „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”

Przejdź do wiadomości