BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Zapytanie ofertowe na „Dostawę i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Łomży”

2018-03-07 09:25 - Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na „Dostawę i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Łomży”

2018-03-07 13:46 - Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe na „Dostawę i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Łomży”

Przejdź do wiadomości