BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

2018-05-02 15:17 - Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

2019-03-04 14:36 - Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Przejdź do wiadomości