BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:„Remont dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

2019-07-01 14:22 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:„Remont dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Przejdź do wiadomości