BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1914B wraz obiektem mostowym z podziałem na poszczególne części zamówienia”

2019-07-25 14:45 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1914B wraz obiektem mostowym z podziałem na poszczególne części zamówienia”

Przejdź do wiadomości