BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Osobne – Wierzbowo – Chomentowo – Śniadowo ..."

2019-08-23 14:35 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Osobne – Wierzbowo – Chomentowo – Śniadowo ..."

Przejdź do wiadomości