Motyl

Powiat Łomżyński

Wzrost bezrobocia na koniec 2014 roku

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu grudnia 2014 roku wyniosła 6.274 osoby, w tym w mieście Łomża 3.751 osób i w Powiecie Łomżyńskim 2.523 osoby. W porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zwiększył się o 249 osób tj. o 4,1 %.

W grudniu 2014 r. do PUP w Łomży zgłosiło się 695 bezrobotnych, w tym 489 nie posiadało prawa do zasiłku. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 446 osób bezrobotnych. W omawianym miesiącu do urzędu wpłynęło 93 oferty  pracy.

Zanotowany wzrost poziomu bezrobocia w grudniu 2014 r. związany jest m.in. z upływem okresu subsydiowanego zatrudnienia , zakończeniem prac sezonowych, zakończeniem umów na czas określony, a także ponowna rejestracja po okresie wyłączenia z rejestrów z powodu nie potwierdzenia gotowości do pracy.  

Stopa bezrobocia dla PUP w Łomży na koniec grudnia 2014 roku wyniosła 14,5 %,
- dla miasta Łomży 16,0 %,
- dla Powiatu Łomżyńskiego 12,7 %.


Na koniec grudnia 2014 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wyniosła 2.219 osób  (w tym 1.104 kobiety) i była wyższa o 100 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca.


W grudniu 2014 r. zwiększyła się o 120 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku i w chwili obecnej wynosi 723  osoby (w tym 288 kobiet). Grupa bezrobotnych z prawem do zasiłku stanowiła w końcu grudnia 2014 roku 11,5 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.


W miesiącu grudniu 2014 r. pracę podjęło 217 bezrobotnych, tj. o 68 osób mniej niż w ubiegłym miesiącu.

W omawianym miesiącu sprawozdawczym:

- do robót publicznych skierowano 3 osoby bezrobotne,

- zrefundowano dla lokalnych przedsiębiorców utworzenie 9 stanowisk pracy,

- udzielono 12 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

- skierowano 6 osób na staż zawodowy,

- przyznano 15 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia.

2015-01-19 08:40 Opublikował: Beata Korwek

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.