Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Pogoda dziś:
24°C
Slajd

Serce Lutosławskich

Drozdowo w Powiecie Łomżyńskim
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

KONFERENCJA – PODSUMOWANIE PROJEKTU

DATA PUBLIKACJI: 2015-08-25 14:20 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
W dniu 24 sierpnia 2015r. odbyła się Konferencja z udziałem ekspertów, dyrektorów placówek uczestniczących w projekcie oraz władz samorządowych i powiatowych, która stanowiła podsumowanie dwuletniego pilotażowego projektu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z terenu powiatu łomżyńskiego. Otwarcia konferencji dokonali : Wicestarosta -Lech Marek Szabłowski oraz Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży –Bernard Zbigniew Kossakowski.
17

Powiat Łomżyński realizował Projekt  „Przygotowanie i pilotażowe wdrożenie programu kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli z powiatu łomżyńskiego podporządkowanego ich potrzebom” w partnerstwie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży oraz we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Łomży i Biblioteką Pedagogiczną w Łomży. Wdrażany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół – program okazał się dużą szansą dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz przedszkoli zainteresowanych kompleksowymi działaniami, których efektem jest nie tylko podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej, ale przede wszystkim lepszy rozwój i wyniki w nauce dzieci i młodzieży.

– Dzięki temu projektowi, który właśnie się kończy, otwiera się nowa perspektywa dla nauczycieli, nowego modelu doskonalenia systemu edukacji – podkreślała w swym wystąpieniu o efektywnym zarządzaniu zmianą Jadwiga M. Szczypiń z suwalskiego Centrum Edukacji Nauczycieli.

W pozostałych wystąpieniach   dominowały także tematy związane z programem: Maria M. Ferenc  - specjalista ds. merytorycznych porównała obecny i nowy system doskonalenia nauczycieli, a Danuta Momot – przedstawiciel szkolnych organizatorów rozwoju edukacji przedstawiła przebieg Rocznych Planów Wspomagania. Wnioski z wdrożenia nowej formy doskonalenia – sieci współpracy i samokształcenia-zaprezentowała zebranym przedstawiciel koordynatorów sieci -Joanna Marek, kompetencje instytucji i osób odpowiedzialnych za wspomaganie wybranego aspektu pracy szkoły przybliżyła prezentacja Sławy Agaty Gęśli, zaś Elżbieta Gosk –przedstawiciel Grupy Monitorującej  omówiła raport z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania oraz stopień realizacji celów projektu. Podczas konferencji wręczono  certyfikaty szkołom i przedszkolom uczestniczącym w projekcie . Na zakończenie  koordynator projektu-Renata Wierzba podziękowała wszystkim uczestnikom projektu oraz instytucjom i osobom zaangażowanych w jego realizację .

Konferencji towarzyszyła wystawa plakatów przygotowanych przez placówki uczestniczące w projekcie  i odnoszących się do realizowanych obszarów wsparcia oraz występ grupy teatralnej  z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Śniadowie pod kierownictwem Pani Moniki Brulińskiej.

190415025612.png

OGŁOSZENIE

kwi 17, 2019
Czytaj więcej

Życzenia z okazji Świąt Zmartwychwastania Pańskiego

kwi 17, 2019
Czytaj więcej

Międzynarodowe spotkania z Lutosławskimi

maj 15, 2019
Czytaj więcej

20 lecie współpracy Powiatu Łomżyńskiego z bawarskim Dingolfing – Landau

cze 18, 2019
Czytaj więcej