Motyl

Powiat Łomżyński

Pani Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu Łomżyńskiego odchodzi na emeryturę

Na IX sesji Rady Powiatu łomżyńskiego, w dniu 30 września br., odbyło się oficjalne pożegnanie Skarbnika Powiatu Łomżyńskiego Pani Barbary Gorzęby odchodzącej na emeryturę. To był wzruszający punkt sesji.

Pani Barbara Gorzęba związana była z Powiatem Łomżyńskim od chwili jego powstania, tj. od 1999 roku, początkowo na stanowisku głównego księgowego, a od 2006 roku Skarbnika Powiatu.

Była fachowcem z powołania, sprawnie zarządzała finansami i gospodarką Powiatu Łomżyńskiego. Jej wiedza, kompetencje, dbałość o finanse publiczne i nowoczesne zarządzanie dawały poczucie bezpieczeństwa.

Starosta Łomżyński Pani Elżbieta Parzych, Wicestarosta Pan Lech Marek Szabłowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego Pan Jarosław Kulesza podziękowali Pani Skarbnik za wieloletnią owocną współpracę oraz codzienny wysiłek towarzyszący wykonywaniu służbowych obowiązków. Dziękowali za rzetelność i profesjonalizm, za życzliwość i ciepło. Złożyli także życzenia zdrowia, realizacji planów i marzeń, jak największych powodów do radości i samych słonecznych dni w otwierającym się właśnie nowym rozdziale życia. Nie zabrakło kwiatów i wspólnie odśpiewanego „Sto lat”.

Po uroczystym pożegnaniu i formalnym odwołaniu dotychczasowego Skarbnika Powiatu przyszedł czas na powołanie nowej osoby na to ważne stanowisko. Zgodnie z zapowiedzą Starosta Łomżyński Pani Elżbieta Parzych zgłosiła kandydaturę Pani Grażyny Kołodziejskiej. Uchwała o jej powołaniu została przyjęta jednomyślnie.

Nowy Skarbnik Powiatu Pani Grażyna Kołodziejska ma wieloletnie doświadczenie zawodowe. Pełniła obowiązki głównej księgowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Łomży, Gospodarstwie Pomocniczym przy Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze, kwestora w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce oraz Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. W latach 2012 -2014 pełniła także funkcję Skarbnika Miasta Łomża.

Życzymy raz jeszcze obu Paniom zdrowia, radości oraz wszelkiej pomyślności.

2015-10-01 11:31 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.