Motyl

Powiat Łomżyński

Wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej

Wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej
źródło: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/przedsiebiorczy-subregion-lomzynski.html
  • Wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej
  • Wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej
  • Wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej
W dniu 12 kwietnia 2018 roku podpisana została umowa pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego reprezentowanym przez Macieja Żywno i Annę Naszkiewicz – Wicemarszałków Województwa Podlaskiego i Powiatem Łomżyńskim reprezentowanym przez Elżbietę Parzych - Starostę oraz Lecha Marka Szabłowskiego – Wicestarostę przy udziale Wiceprezes Łomżyńskiego Forum Samorządowego Agnieszki Muzyk (partnera) na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński”.

Projekt zrealizuje Powiat Łomżyński w partnerstwie z Łomżyńskim Forum Samorządowym.

Projekt jest skierowany do 45 osób fizycznych od 30 roku życia, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu), zamieszkujących obszar na terenie Subregionu Łomżyńskiego obejmującego: miasto Łomża, powiat łomżyński, kolneński, wysokomazowiecki, zambrowskiego, grajewskiego oraz gminy Tykocin i Zawady, bezrobotne, poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo oraz jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

a) kobiety,

b) osoby po 50 roku życia,

c) osoby z niepełnosprawnością,

d) osoby długotrwale bezrobotne,

e)  osoby o niskich kwalifikacjach. 

Celem projektu jest przygotowanie 45 osób do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego (finansowego oraz specjalistycznego wsparcia towarzyszącego), dla 40 z nich, a także wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń.

Termin realizacji projektu 01.04.2018 – 30.11.2019 r.

Wartość projektu: 1.999.656,00 PLN. Wysokość dofinansowania: 1.945.673,00 PLN.

Projekt obejmuje kompleksowe wsparcie tj.:

  • doradztwo indywidualne,
  • szkolenia grupowe w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • dotacje inwestycyjne w wysokości 23.000 zł (minimum 10 proc. dotacji zostanie przeznaczonych dla osób, które założą firmy wpisujące się w inteligentne specjalizacje regionu),
  • wsparcie pomostowe finansowe przez okres 12 miesięcy (6 m-cy: 1.600 zł, 6 m-cy: 800 zł),
  • specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnej firmy, doradztwo inwestycyjne w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych),
  • forum wymiany doświadczeń.

W ramach projektu utworzone będą 2 biura (w siedzibie Lidera i Partnera), w których będą prowadzone działania rekrutacyjne i informacyjne.

Biuro w powiecie łomżyński znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pokój 323,  tel. 86 215-69-13.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

2018-04-13 09:28 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.