Motyl

Powiat Łomżyński

Miliony na inwestycje drogowe w Powiecie Łomżyńskim

Staraniem władz Powiatu Łomżyńskiego samorząd otrzymał kolejne środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz rezerwy Ministerstwa Infrastruktury. Wartość dofinansowanych inwestycji drogowych to ponad 21 mln złotych. Są to najwyższe w historii Powiatu środki zewnętrzne pozyskane na inwestycje drogowe. W ramach przyznanych środków przebudowanych i wyremontowanych zostanie około 10 km dróg powiatowych oraz most w miejscowości Dobrzyjałowo. Wkład własny zostanie zabezpieczony ze środków własnych Powiatu i Gmin: Śniadowo, Wizna, Łomża, Miastkowo, Piątnica oraz Jedwabne.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych na liście zadań powiatowych znalazły się takie inwestycje jak:

  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 B Chojny – Osobne – Wierzbowo – Chomentowo – Śniadowo.
  2. Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914 B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe.
  3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1944 B, Dr. 667 – Sierzputy M. – Stacja Śniadowo – Stare Duchny – grabowo na odc. Stacja Śniadowo – Stare Duchny.
  4. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937 B Stara Łomża n/rz – Siemień – Rybno – Pniewo – Etap 1 na odc. ok. 2245,70 m.
  5. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922 B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. nr 668 – na odc. ok. 2960,03.
  6. Remont drogi powiatowej nr 1910 B Miastkowo – Czartoria na odc. ok. 990 m.
  7. Remont drogi powiatowej nr 1944 B Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki na odc. ok. 315 m.
  8. Remont drogi powiatowej na 1953 B oraz 1954 B Szczepankowo – Wrzeszcz na odc. ok. 990 m.
  9. Remont drogi powiatowej nr 1909 B Jankowo Młodzianowo – Jankowo Skarbowo na odc. ok. 990 m.
  10. Remont odc. drogi powiatowej nr 1914 B o długości ok. 990 m., położonego w obrębie Górki Sypniewo, gm. Piątnica.

Wartość powyższych inwestycji to 18.06.3527,12 zł, z czego dofinansowanie stanowić będzie 60%.

Natomiast ze środków rezerwy Ministerstwa Infrastruktury z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektu mostowego w m. Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących DP nr 1914 B”, Powiat otrzyma 1.816.403,00 zł, co stanowi 50% wartości inwestycji.

Łącznie realizacja ww. inwestycji wyniesie 21.712.356,12 zł., z czego około 80 % stanowić będą środki z budżetu państwa oraz gmin.

Planowany termin zakończenia wszystkich ww. inwestycji to grudzień 2020 roku.

Zachęcamy wykonawców do składania ofert w ogłaszanych przetargach.

 

2019-07-01 15:28 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.