BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Szponarski Informatyk
2 Admin Beata Korwek - Sekretarz Powiatu
3 Andrzej Żmuda
4 Anna Gubik
5 Barbara Chojnowska Starszy Specjalista
6 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu
7 Barbara Stalewska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
8 Beata Korwek Sekretarz Powiatu
9 Bogusław Popkowski inspektor
10 Edyta Zawojska Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społe
11 Ewa Jarzyło Naczelnik Wydziału
12 Grzegorz Gutowski nauczyciel
13 Ignacy Kondracki Wicedyrektor
14 Jerzy Kowalewski Z-ca Naczelnika Wydziału
15 Justyna Chmielewska Podinspektor
16 Justyna Kaczmarczyk Główny specjalista
17 Justyna Olbryś
18 Karolina Przybyłek zastępca naczelnika
19 Konserwator strony
20 Krystyna Gosiewska
21 Lech Malinowski Sekretarz PZ LZS
22 Maciej Karwowski Zastępca Naczelnika Wydziału GKKiGN
23 Marcin Pieńkowski Główny specjalista
24 Marcin Rydzewski asystent muzealny
25 Marek Raszczyk starszy inspektor
26 Marian Woronkin Z-ca Naczelnika
27 Mariusz Kozikowski
28 Marta Piekarska specjalista
29 Marzena Nieciecka referent
30 Monika Domurat Główny Specjalista
31 Monika Szumowska referent
32 Monika Tarcicka Podinspektor
33 Natalia Chudy inspektor
34 Paulina Gałązka Podinspektor
35 Renata Wierzba Główny Specjalista
36 Urszula Szlichta starszy pracownik socjalny
37 Wiesława Borawska Główny Specjalista
38 Zbigniew Kowalewski Główny Specjalista
39 Zdzisław Dobrowolski