Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Pogoda dziś:
25°C
Slajd

Serce Lutosławskich

Drozdowo w Powiecie Łomżyńskim
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

KONKURS NA PROJEKT GRAFICZNY - LOGO POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

DATA PUBLIKACJI: 2016-07-25 09:27 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
1

KONKURS NA PROJEKT GRAFICZNY

LOGO POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

 

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego

zaprasza

do wzięcia udziału

w konkursie na opracowanie projektu graficznego na logo Powiatu Łomżyńskiego.

 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie znaku graficznego, który będzie używany jako LOGO Powiatu Łomżyńskiego do celów indentyfikacyjnych, informacyjnych i promocyjnych.

Projekty LOGO powinny przewidywać możliwość wszechstronnego wykorzystania (na drukach firmowych, wizytówkach, folderach, tablicach, banerach, reklamach, gadżetach, itp.). Wybrane LOGO będzie stanowić element marki powiatu.

 

Szczegóły Konkursu określone zostały w Regulaminie Konkursu na opracowanie projektu graficznego  na LOGO Powiatu Łomżyńskiego

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział wszystkie zainteresowane osoby, które są pełnoletnie i złożyły komplet wymaganych dokumentów.

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na LOGO Powiatu Łomżyńskiego” wraz z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszeniową (Załącznik nr 1 Regulaminu konkursu) i opisaną płytą CD-R, na adres:

Starostwo Powiatowe w Łomży

ul. Szosa Zambrowska 1/27

18-400 Łomża

Ostateczny termin przyjmowania prac upływa z dniem 15 września 2016 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora).

Prace konkursowe, spełniające wymagania ujęte w niniejszym Regulaminie, zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Powiatu Łomżyńskiego.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 września 2016 r..

Organizatorem Konkursu jest Zarząd Powiatu Łomżyńskiego.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) brutto.

 

190415025612.png

OGŁOSZENIE

kwi 17, 2019
Czytaj więcej

Życzenia z okazji Świąt Zmartwychwastania Pańskiego

kwi 17, 2019
Czytaj więcej

Międzynarodowe spotkania z Lutosławskimi

maj 15, 2019
Czytaj więcej

20 lecie współpracy Powiatu Łomżyńskiego z bawarskim Dingolfing – Landau

cze 18, 2019
Czytaj więcej