Motyl

Powiat Łomżyński

Konkurs ekologiczny "Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady"

Fundacja Chlorofil z siedzibą w Warszawie, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna, organizuje III edycję ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” - adresowanego do uczniów klas 3 - 6 szkół podstawowych, kół ekologicznych i grup świetlicowych.

Konkurs ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.

Wszystkie dokumenty i regulamin dostępne są poniżej i na stronie internetowej:

www.chlorofil.com.pl/konkurs-mistrz-recyklingu/

Załączniki

  1. Karta zgłoszenia
  2. Regulamin
  3. ulotka
2016-11-25 14:53 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.