Motyl

Powiat Łomżyński

Ruszył konkurs „Łomżyńskie Anioły Biznesu”

  • Ruszył konkurs „Łomżyńskie Anioły Biznesu”
Zapraszamy do udziału w konkursie gospodarczym pn „Łomżyńskie Anioły Biznesu”. Konkurs organizowany przez Starostwo Powiatowe w Łomży, Powiatowy Urząd Pracy i Miasto Łomża dedykowany jest przedsiębiorcom działającym na terenie ziemi łomżyńskiej. Nagroda „Łomżyńskie Anioły Biznesu” będzie wyróżnieniem przyznawanym przedsiębiorcom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczego oraz promocji Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego. Intencją organizatorów jest aby nagroda stała się gospodarczą marką ziemi łomżyńskiej.

 

Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Business Centre Club.

Nagroda przyznawana będzie w sześciu kategoriach:

1)  Firma Roku – w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy działający na terenie ziemi łomżyńskiej od co najmniej 5 lat orazwyróżniający się ugruntowaną pozycją na rynku, uznaniem konsumentów oraz systematycznym rozwojem.

2) Inwestor Roku - w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy w roku bieżącym lub rok wcześniej zrealizowali na terenie ziemi łomżyńskiej, inwestycję która bezpośrednio przyczyniła się do powstania nowych miejsc pracy oraz  zmiany wizerunku czy jakości życia mieszkańców ziemi łomżyńskiej

3) Debiut Roku – w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy pierwszą swoją działalność gospodarczą zarejestrowali na terenie ziemi łomżyńskiej w ostatnich 3 latach i prowadzą ją nieprzerwanie nadal.

4) Firma „z sercem” – w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy działający na terenie ziemi łomżyńskiej, wyróżniające się działalnością społeczną czy charytatywną.

5) Pracodawca Jutra - w tej kategorii mogą wziąć udział przedsiębiorcy działający na terenie ziemi łomżyńskiej wyróżniający się  rzetelnością i wiarygodnością w prowadzeniu i zarządzaniu firmą oraz współpracą z PUP w zakresie zgłaszanych miejsc pracy i organizowania zatrudnienia.

6) Ambasador Ziemi Łomżyńskiej – w tej kategorii mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne, przedsiębiorcy, organizacje społeczne i zawodowe oraz inne jednostki, które całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, społecznego i promocji ziemi łomżyńskiej w kraju i za granicą, w sposób uczciwy, rzetelny, z poszanowaniem prawa i dobrych obyczajów.

Konkurs rozpocznie się 1 września 2017 r. a zakończy 23 listopada 2017 r. uroczystą galą podczas której zostaną wręczone laureatom nagrody.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenia wniosku stanowiącego załącznik nr 1

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, związki pracodawców, organizacje pozarządowe, redakcje lokalnych pism, radia i telewizji, wydawnictw, kluby sportowe i inne organizacje sportowe, szkoły, organizacje społeczne, osoby fizyczne, przedstawiciele instytucji kultury.

Nabór wniosków potrwa do 30 września 2017 r.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatów.

Miejsce przyjmowanie wniosków oraz osoby do kontaktu:

Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel. 86 215-69-13, e-mail:edyta.zawojska@powiatlomzynski.pl, promocja@powiatlomzynski.pl;

Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pokój 124, tel. 86 215-68-52, e-mail: cop@um.lomza.pl;

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża, tel. 86 215-80-35, e-mail: elzbieta.olejniczak@pup.lomza.pl.

Załączniki

  1. Regulamin konkursu
  2. Wniosek
2017-09-11 12:54 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.