Motyl

Powiat Łomżyński

Zakończenie Konsultacji społecznych Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z NGO na 2019 rok

W dniu 5.12.2018 roku zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Konsultacje społeczne trwały od 14.11.2018 roku - 5.12.2018 roku.

W trakcie konsultacji projektu Programu zgłoszono uwagę,  dotyczącą poszerzenia zadań publicznych w sferze 2  „Promocja i upowszechnianie turystyki”, następującej treści:

„w § 3 ust.3, w kolumnie 3 tabeli  w pkt. 2 uzupełnienie  Planowanych działań o działania:

- wspieranie rozwoju i oznakowania oraz promowanie tras turystycznych ułatwiających korzystanie                             z atrakcji turystycznych powiatu i regionu,

-wspieranie turystyki poprzez  podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej społeczności powiatu.

Uwagę powyższą zgłosił jeden podmiot: Lokalna Organizacja Turystyczna  Ziemia Łomżyńska, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Wojciecha Winko, ul. Główna 38, 18-421 Drozdowo. 

 

Uchwałą nr 2/7/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego  z dnia 11 grudnia 2018 roku  w sprawie: wyników konsultacji społecznych  z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa                          w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w roku 2019”  w Programie  Współpracy :

w sferze 2: Promocja i upowszechnianie turystyki, poszerzono  planowane działania o :
- wspieranie rozwoju oraz promowanie tras turystycznych ułatwiających korzystanie z atrakcji turystycznych powiatu i regiony,

-wspieranie turystyki poprzez  podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej społeczności powiatu.

 „Program Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                     i o wolontariacie na rok 2019” zostanie przyjęty na najbliższej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.

 

2018-12-14 14:58 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.