BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja do publicznej wiadomości z wykoania budżetu powiatu łomżyńskiego za I kwartał 2009 r.

2009-04-30 12:20 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja do publicznej wiadomości z wykoania budżetu powiatu łomżyńskiego za I kwartał 2009 r.

2009-04-30 12:57 - Edycja wiadomości Informacja do publicznej wiadomości z wykoania budżetu powiatu łomżyńskiego za I kwartał 2009 r.

Przejdź do wiadomości