BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 05 kwietnia 2024

Wiadomości

Informacja

Edycja wiadomości Informacja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 marca 2024

Wiadomości

Wydział Organizacyjny

Edycja wiadomości Wydział Organizacyjny - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 lutego 2024

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy

Edycja wiadomości Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy - [Wszystkie zmiany]

piątek, 23 lutego 2024

Wiadomości

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w indywidualnym tenisie stołowym.

Edycja wiadomości Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w indywidualnym tenisie stołowym. - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w indywidualnym tenisie stołowym.

Edycja wiadomości Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w indywidualnym tenisie stołowym. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 01 lutego 2024

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 stycznia 2024

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Łomży

Edycja wiadomości ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Łomży

Edycja wiadomości ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Łomży

Edycja wiadomości ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 grudnia 2023

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Edycja wiadomości Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 01 grudnia 2023

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Edycja wiadomości Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Edycja wiadomości Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Edycja wiadomości Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 listopada 2023

Wiadomości

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 listopada 2023

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę, montaż, instalację i konfigurację 12 zestawów komputerowych do jednostek organizacyjnych Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę, montaż, instalację i konfigurację 12 zestawów komputerowych do jednostek organizacyjnych Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę, montaż, instalację i konfigurację 12 zestawów komputerowych do jednostek organizacyjnych Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę, montaż, instalację i konfigurację 12 zestawów komputerowych do jednostek organizacyjnych Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 listopada 2023

Wiadomości

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi według ustalonych prawem wzorów

Edycja wiadomości ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi według ustalonych prawem wzorów - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 listopada 2023

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów i środków czystości do Starostwa Powiatowego w Łomży

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów i środków czystości do Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów i środków czystości do Starostwa Powiatowego w Łomży

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów i środków czystości do Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 listopada 2023

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

UCHWAŁA NR XLII/251/2023 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2023 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR XLII/251/2023 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2023-20234 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 października 2023

Wiadomości

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Łomży

Edycja wiadomości Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 września 2023

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ,,Dostawa i wdrożenie oprogramowania służącego uruchomieniu i zabezpieczeniu działania e-Usług w Starostwie Powiatowym w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ,,Dostawa i wdrożenie oprogramowania służącego uruchomieniu i zabezpieczeniu działania e-Usług w Starostwie Powiatowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 września 2023

Wiadomości

KONKURS OFERT na budowę wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Gabinetów Lekarza Rodzinnego Filia w Miastkowie.

Edycja wiadomości KONKURS OFERT na budowę wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Gabinetów Lekarza Rodzinnego Filia w Miastkowie. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 sierpnia 2023

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane pn:,, Modernizacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji”

Edycja wiadomości Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane pn:,, Modernizacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 sierpnia 2023

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na usługę doradczą na etapie przedsięwzięcia grantowego na Usługi doradcze w zakresie dostępności w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe na usługę doradczą w związku z realizacją przedsięwzięcia grantowego na Usługi doradcze w zakresie dostępności w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na usługę doradczą na etapie przedsięwzięcia grantowego na Usługi doradcze w zakresie dostępności w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe na usługę doradczą na etapie przedsięwzięcia grantowego na Usługi doradcze w zakresie dostępności w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 sierpnia 2023

Wiadomości

Elektroniczne protokoły kontroli przewodów kominowych

Edycja wiadomości Elektroniczne protokoły kontroli przewodów kominowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 sierpnia 2023

Wiadomości

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa systemu elektronicznej obsługi głosowań oraz zestawu do obsługi telekonferencji dla Starostwa Powiatowego w Łomży

Edycja wiadomości Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa systemu elektronicznej obsługi głosowań oraz zestawu do obsługi telekonferencji dla Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 sierpnia 2023

Wiadomości

Plan postępowań na 2023 rok

Edycja wiadomości Plan postępowań na 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań na 2023 rok

Edycja wiadomości Plan postępowań na 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań na 2023 rok

Edycja wiadomości Plan postępowań na 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 sierpnia 2023

Wiadomości

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Edycja wiadomości Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - [Wszystkie zmiany]

Szacowanie wartości zamówienia publicznego na modernizację pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży

Edycja wiadomości Szacowanie wartości zamówienia publicznego na modernizację pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 lipca 2023

Wiadomości

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Edycja wiadomości Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Edycja wiadomości Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Edycja wiadomości Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Edycja wiadomości Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 lipca 2023

Wiadomości

Szacowanie wartości zamówienia publicznego na modernizację pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży

Edycja wiadomości Szacowanie wartości zamówienia publicznego na modernizację pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 lipca 2023

Wiadomości

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa systemu elektronicznej obsługi głosowań oraz zestawu do obsługi telekonferencji dla Starostwa Powiatowego w Łomży”

Edycja wiadomości Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa systemu elektronicznej obsługi głosowań oraz zestawu do obsługi telekonferencji dla Starostwa Powiatowego w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa systemu elektronicznej obsługi głosowań oraz zestawu do obsługi telekonferencji dla Starostwa Powiatowego w Łomży”

Edycja wiadomości Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa systemu elektronicznej obsługi głosowań oraz zestawu do obsługi telekonferencji dla Starostwa Powiatowego w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa systemu elektronicznej obsługi głosowań oraz zestawu do obsługi telekonferencji dla Starostwa Powiatowego w Łomży”

Edycja wiadomości Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa systemu elektronicznej obsługi głosowań oraz zestawu do obsługi telekonferencji dla Starostwa Powiatowego w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa systemu elektronicznej obsługi głosowań oraz zestawu do obsługi telekonferencji dla Starostwa Powiatowego w Łomży”

Edycja wiadomości Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa systemu elektronicznej obsługi głosowań oraz zestawu do obsługi telekonferencji dla Starostwa Powiatowego w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa systemu elektronicznej obsługi głosowań oraz zestawu do obsługi telekonferencji dla Starostwa Powiatowego w Łomży”

Edycja wiadomości Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa systemu elektronicznej obsługi głosowań oraz zestawu do obsługi telekonferencji dla Starostwa Powiatowego w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa systemu elektronicznej obsługi głosowań oraz zestawu do obsługi telekonferencji dla Starostwa Powiatowego w Łomży”

Edycja wiadomości Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa systemu elektronicznej obsługi głosowań oraz zestawu do obsługi telekonferencji dla Starostwa Powiatowego w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa systemu elektronicznej obsługi głosowań oraz zestawu do obsługi telekonferencji dla Starostwa Powiatowego w Łomży”

Edycja wiadomości Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa systemu elektronicznej obsługi głosowań oraz zestawu do obsługi telekonferencji dla Starostwa Powiatowego w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 lipca 2023

Wiadomości

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego i scanera dla Starostwa Powiatowego w Łomży"

Edycja wiadomości Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego i scanera dla Starostwa Powiatowego w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego i scanera dla Starostwa Powiatowego w Łomży"

Edycja wiadomości Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego i scanera dla Starostwa Powiatowego w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego i scanera dla Starostwa Powiatowego w Łomży"

Edycja wiadomości Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego i scanera dla Starostwa Powiatowego w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego i scanera dla Starostwa Powiatowego w Łomży"

Edycja wiadomości Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego i scanera dla Starostwa Powiatowego w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 lipca 2023

Wiadomości

Szacowanie wartości zamówienia publicznego na remont schodów zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych oraz dostawę i montaż platformy do wejścia do sali obsługi dla Starostwa Powiatowego w Łomży

Edycja wiadomości Szacowanie wartości zamówienia publicznego na remont schodów zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych oraz dostawę i montaż platformy do wejścia do sali obsługi dla Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Szacowanie wartości zamówienia publicznego na remont schodów zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych oraz dostawę i montaż platformy do wejścia do sali obsługi dla Starostwa Powiatowego w Łomży

Edycja wiadomości Szacowanie wartości zamówienia publicznego na remont schodów zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych oraz dostawę i montaż platformy do wejścia do sali obsługi dla Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Szacowanie wartości zamówienia publicznego na remont schodów zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych oraz dostawę i montaż platformy do wejścia do sali obsługi dla Starostwa Powiatowego w Łomży

Edycja wiadomości Szacowanie wartości zamówienia publicznego na remont schodów zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych oraz dostawę i montaż platformy do wejścia do sali obsługi dla Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 czerwca 2023

Wiadomości

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego i scanera dla Starostwa Powiatowego w Łomży"

Edycja wiadomości Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.,,Zakup i dostawa zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego i scanera dla Starostwa Powiatowego w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 czerwca 2023

Wiadomości

Szacowanie wartości zamówienia na remont schodów zewnętrznych budynku Starostwa Powiatowego w Łomży

Edycja wiadomości Szacowanie wartości zamówienia na remont schodów zewnętrznych budynku Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian