BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja do publicznej wiadomości z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku

2010-07-30 14:26 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja do publicznej wiadomości z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku

2010-07-30 14:29 - Edycja wiadomości Informacja do publicznej wiadomości z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku

Przejdź do wiadomości