BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

2003-05-20 14:48 - Dodanie nowej wiadomości: Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

2003-06-25 14:46 - Edycja wiadomości Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

2004-01-22 10:58 - Dodano Uwagę dla osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne.

2004-01-30 10:41 - Zmieniono "uwagę" - dodana informacja na temat rachunków bankowych

2004-01-30 10:41 - Zmieniono "uwagę" - dodana informacja na temat rachunków bankowych

2004-03-18 13:18 - Dodano informacje dla osób pobierajacych zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny!

2015-06-16 11:50 - Edycja wiadomości Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

Przejdź do wiadomości