BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja zawierajaca dane z wykoania budżetu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku

2014-04-30 13:41 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja zawierajaca dane z wykoania budżetu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku

2014-04-30 13:48 - Edycja wiadomości Informacja zawierajaca dane z wykoania budżetu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku

Przejdź do wiadomości