BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja z dnia 30 maja 2022 roku

2022-05-30 13:14 - Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja

2022-05-30 13:15 - Edycja wiadomości Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja

2022-05-30 13:16 - Edycja wiadomości Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja z dnia 30 maja 2022 roku

2022-05-30 13:17 - Edycja wiadomości Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja z dnia 30 maja 2022 roku

Przejdź do wiadomości