BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 maja 2004

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 maja 2004

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 maja 2004

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na remont nawierzchni drogi powiatowej Śniadowo-Chomentowo - [Wszystkie zmiany]

Kontrola kompleksowa w związku z bieżącym nadzorem sanitarnym na terenie bazy ZDP

Dodanie nowej wiadomości: Kontrola kompleksowa w związku z bieżącym nadzorem sanitarnym na terenie bazy ZDP - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 maja 2004

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 47/84/04 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 maja 2004 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 47/84/04 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie: przyjęcia kwartalnego sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży za I kwartał 2004 roku i ustalenia wysokości premii kwartalnej. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 47/85/04 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 maja 2004 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 47/85/04 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2004 rok - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 maja 2004

Wiadomości

Przetarg ograniczony - przyspieszony

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg ograniczony - przyspieszony - [Wszystkie zmiany]

Komunikat w sprawie złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat w sprawie złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

Informacja o realizacji ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880).

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zmianie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880). - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 maja 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Naczelnika Wydziału Promocji, Rozwoju i Komunikacji - Wiesława Jemielitego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o realizacji ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880).

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o realizacji ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880). - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 maja 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Stanisława Borawskiego za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Mieczysława Chojnowskiego za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Izabeli Cwaliny za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Edmunda Stepnowskiego za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Grzegorza Fidury za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 maja 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Henryka Kłosińskiego za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Jarosława Kuleszy za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Elżbiety Mierzejewskiej za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Henryki Janiny Mioduszewskiej za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnej powiatu Elżbiety Parzych za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Andrzeja Piotrowskiego za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnej powiatu Ireny Zofii Przybylak za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Zbigniewa Sokołowskiego za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Edmunda Stepnowskiego za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Witolda Zdzisława Szerszeń za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Alfreda Szymańskiego za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Stefana Żebrowskiego za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnej powiatu Marioli Freling za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 maja 2004

Wiadomości

Zapytanie o cenę na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 maja 2004

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja dla bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rejestracja bezrobotnych, poszukujących pracy i osób uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obsługa osób zarejestrowanych i wypłata świadczeń - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pośrednictwo pracy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Poradnictwo zawodowe - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Szkolenia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pożyczki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prace interwencyjne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Roboty publiczne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Umowy absolwenckie i staże - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Klub pracy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Refundacja aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ubezpieczenia społeczne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ubezpieczenia zdrowotne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zasiłki rodzinne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zasiłki pielęgnacyjne - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Sprawy załatwiane w PUP w Łomży - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 27 maja 2004

Wiadomości

Lasy dawniej i dziś

Dodanie nowej wiadomości: Lasy dawniej i dziś - [Wszystkie zmiany]

Lasy dawniej i dziś

Rozszerzenie treści, dodanie fotek - [Wszystkie zmiany]

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Wicestarosty Łomżyńskiego - Zbigniewa Sokołowskiego za 2003 rok

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Apel Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Apel Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 maja 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu Zbigniewa Sokołowskiego za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu Witolda Zdzisława Szerszenia za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE przewodniczącego zarządu powiatu za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu Edmunda Stepnowskiego za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu Grzegorza Fidury za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu Edmunda Stepnowskiego za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Anny Archackiej Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Stanisława Kozikowskiego Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Jerzego Kowalewskiego Zastepcę Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Gruntami za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Stanisława Snarskiego - Głównego Specjalisty w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Wacława Sierbińskiego Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Anny Zuzanny Żelachowskiej Zastępcy Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Edmunda Kossakowskiego Skarbnika Powiatu za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Wojciecha Dzierzgowskiego Sekretarza Powiatu za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Adama Łazarskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Edwarda Jaroty Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Jarosława Cholewickiego Dyrektora Regionalnego Ośrodeka Kultury w Zbójnej za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Mieczysława Bieńka Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Mariana Woronkina Kierownika Zakładu Technicznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Józefa Piątka Kierownika Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Danuty Jadwigii Jarota Zastepcy Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Joanny Cecylii Dardzińskiej Mądry Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Marka Aleksandra Kaczanowicza Dyrektora Zespółu Szkół w Marianowie za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Mirosława Grużewskiego Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Ewy Mańko Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem za 2003 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Biblioteka szkolna - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Program „Stres od kontrolą” - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Szkolny Ośrodek Kariery - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 maja 2004

Wiadomości

Liczenie bocianów

Dodanie nowej wiadomości: Liczenie bocianów - [Wszystkie zmiany]

Liczenie bocianów

zmiana kolejności wyświetlania artykułu na stronie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian