BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 05 stycznia 2009

Wiadomości

Protokół nr 10/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa w dniu 3 grudnia 2008 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 10/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa w dniu 3 grudnia 2008 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 stycznia 2009

Wiadomości

O G Ł O S Z E N I E O N A B O R Z E

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E O N A B O R Z E - [Wszystkie zmiany]

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1/09

Dodanie nowej wiadomości: Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1/09 - [Wszystkie zmiany]

O G Ł O S Z E N I E O N A B O R Z E

Edycja wiadomości O G Ł O S Z E N I E O N A B O R Z E - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę piasku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę piasku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 stycznia 2009

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę piasku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę piasku - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę piasku

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę piasku - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę piasku

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę piasku - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę piasku

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę piasku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 21/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego w dniu 19 grudnia 2008 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 21/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego w dniu 19 grudnia 2008 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 stycznia 2009

Wiadomości

Protokół Nr 24/08 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 11 grudnia 2008 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr 24/08 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 11 grudnia 2008 roku. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 62

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 62 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 stycznia 2009

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 25

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 25 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 10

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 10 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 22

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 22 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 24

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 24 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 11

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 11 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 61/171/08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2008 roku

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 61/171/08 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2008 rok - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 stycznia 2009

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu publicznym p.n. „Zakup samochodu osobowego”

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu publicznym p.n. „Zakup samochodu osobowego” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 stycznia 2009

Wiadomości

Informacja o stanie mienia komunalnego w 2009 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o stanie mienia komunalnego w 2008 roku - [Wszystkie zmiany]

Informacja do publicznej wiadomości z wykonania budzetu za III kwartał 2008 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja do publicznej wiadomości z wykonania budzetu za III kwartał 2008 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 stycznia 2009

Wiadomości

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 25

Dodanie nowej wiadomości: Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 25 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 23

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 23 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 63

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 63 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 9/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 5 sierpnia 2008 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 9/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 5 sierpnia 2008 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 stycznia 2009

Wiadomości

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Dodanie nowej wiadomości: LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XXIV Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 stycznia 2009

Wiadomości

Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup piasku

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wyborze oferty na zakup piasku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 11/09 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 11/09 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 stycznia 2009

Wiadomości

Protokół nr 22/09 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 stycznia 2009 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 22/09 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 stycznia 2009 roku. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Naczelnika Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Naczelnika Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 1/09 Starosty Łomżyńskiego z dnia 8 stycznia 2009 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 1/09 Starosty Łomżyńskiego z dnia 8 stycznia 2009 roku w sprawie: utworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 stycznia 2009

Wiadomości

Protokół Nr 25/09 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 stycznia 2009 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr 25/09 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 stycznia 2009 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 24/09 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 stycznia 2009 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 24/09 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 stycznia 2009 roku. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna na pniu z pasów drogowych dróg powiatowych

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna na pniu z pasów drogowych dróg powiatowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 stycznia 2009

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 stycznia 2009

Wiadomości

OBOWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej

Dodanie nowej wiadomości: OBOWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej - [Wszystkie zmiany]

OBOWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej

Dodanie nowej wiadomości: OBOWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej - [Wszystkie zmiany]

OBOWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej

Dodanie nowej wiadomości: OBOWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej - [Wszystkie zmiany]

OBOWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej

Dodanie nowej wiadomości: OBOWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postepowania administracyjnego

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postepowania administracyjnego - [Wszystkie zmiany]

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administarcyjnego

Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administarcyjnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 stycznia 2009

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nowego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3490 kg.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę nowego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3490 kg. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian