BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 marca 2015

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała IV/17/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2015 roku

Edycja wiadomości Uchwała IV/17/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2015 - 2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała IV/18/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2015 roku

Edycja wiadomości Uchwała IV/18/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Uchwała IV/18/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2015 roku

Edycja wiadomości Uchwała IV/18/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Uchwała IV/19/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2015 roku

Edycja wiadomości Uchwała IV/19/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie: najmu nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała IV/20/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2015 roku

Edycja wiadomości Uchwała IV/20/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie: powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała IV/20/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2015 roku

Edycja wiadomości Uchwała IV/20/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie: powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała IV/23/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2015 roku

Edycja wiadomości Uchwała IV/23/2015 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2015 rok. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 marca 2015

Wiadomości

Protokół nr 7/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 lutego 2015 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 7/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 lutego 2015 roku. - [Wszystkie zmiany]

Turniej w piłce nożnej o Puchar Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Turniej w piłce nożnej o Puchar Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 marca 2015

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 5/13/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 5/13/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie: sprawozdania za lata 2012-2014 r. z realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łomżyńskiego na lata 2012-2015”. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 marca 2015

Wiadomości

Protokół nr 8/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 3 marca 2015 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 8/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 3 marca 2015 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 marca 2015

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów drogowych tj.: mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego, pospółki i piasku

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów drogowych tj.: mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego, pospółki i piasku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 marca 2015

Wiadomości

Struktura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Edycja wiadomości Struktura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 marca 2015

Wiadomości

Terminarz Ginmazjad Powiatowych

Edycja wiadomości Terminarz Ginmazjad Powiatowych - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Igrzysk Powiatowych

Edycja wiadomości Terminarz Igrzysk Powiatowych - [Wszystkie zmiany]

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży

Edycja wiadomości Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 marca 2015

Wiadomości

Przetarg ustny nieograniczony w drodze licytacji

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg ustny nieograniczony w drodze licytacji - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 marca 2015

Wiadomości

Nabór na stanowisko głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Nabór na stanowisko głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 15 marca 2015

Wiadomości

IV Regionalny Turniej tenisa stołowego

Dodanie nowej wiadomości: IV Regionalny Turniej tenisa stołowego - [Wszystkie zmiany]

Aktualne zgłoszenie na zawody.

Dodanie nowej wiadomości: Aktualne zgłoszenie na zawody. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 marca 2015

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 9

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 9 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 marca 2015

Wiadomości

D E C Y Z J A

Dodanie nowej wiadomości: D E C Y Z J A - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 marca 2015

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 marca 2015

Wiadomości

OBWIESZCZENIE O ZAWIADOMIENIU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE O ZAWIADOMIENIU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - [Wszystkie zmiany]

Przetarg ustny nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg ustny nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Drugi przetarg ustny nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Drugi przetarg ustny nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 marca 2015

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 9/26/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 marca 2015 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 9/26/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: umorzenia należności, do których zobowiązana jest Gmina Piątnica wobec Skarbu Państwa z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 marca 2015

Wiadomości

ZAWIAMONIENIE O WYBORZE OFERTY- DOSTAWA MATERIAŁÓW DROGOWYCH

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIAMONIENIE O WYBORZE OFERTY- DOSTAWA MATERIAŁÓW DROGOWYCH - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 marca 2015

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 10

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 10 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 marca 2015

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa materiałów drogowych

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawa materialów drogowych - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 9/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 marca 2015 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 9/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 marca 2015 roku. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 4

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 4 - [Wszystkie zmiany]

Informacja zawierająca dane z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja zawierająca dane z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 marca 2015

Wiadomości

Unieważnienie naboru na stanowisko głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Unieważnienie naboru na stanowisko głównego księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian