BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 03 listopada 2016

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 listopada 2016

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU OGÓLNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SPÓŁKI DLA ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI KONARZYCE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU OGÓLNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SPÓŁKI DLA ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI KONARZYCE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 listopada 2016

Wiadomości

Struktura Organizacyjna Wydziału Organizacyjnego

Edycja wiadomości Struktura Organizacyjna Wydziału Organizacyjnego i Kadr - [Wszystkie zmiany]

Wydział Komunikacji

Edycja wiadomości Wydział Promocji, Rozwoju i Komunikacji - [Wszystkie zmiany]

Struktura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Edycja wiadomości Struktura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dodanie nowej wiadomości: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - [Wszystkie zmiany]

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Edycja wiadomości Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 listopada 2016

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 55

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 55 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.21.2016

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.21.2016 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.22.2016

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.22.2016 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 listopada 2016

Wiadomości

Protokół nr 54/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 października 2016 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 54/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 października 2016 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 listopada 2016

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 56

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 56 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 54/185/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 października 2016 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 54/185/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 października 2016 roku w sprawie: wypowiedzenia wysokości opłat za grunt oddany w użytkowanie wieczyste i upoważnienia Starosty i Wicestarosty Łomżyńskiego do dokonania czynności w tym zakresie. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 54/186/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 października 2016 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 54/186/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 października 2016 roku w sprawie: skierowania do konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 54/187/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 października 2016 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 54/187/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 października 2016 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2017 roku, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat . - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 54/188/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 października 2016 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 54/188/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 października 2016 roku w sprawie: przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2016 roku. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 54/183/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 października 2016 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 54/183/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 października 2016 roku w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie pomocy finansowej na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1937 B Stara Łomża nad Rzeką. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 listopada 2016

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.25.2016

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.25.2016 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.23.2016

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.23.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 listopada 2016

Wiadomości

Zakończenie konsultacji społecznych programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi

Dodanie nowej wiadomości: Zakończenie konsultacji społecznych programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi - [Wszystkie zmiany]

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 listopada 2016

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 20

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 20 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XX Sesję Rady Powiatu

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XX Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 13

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 13 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 listopada 2016

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.26.2016

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.26.2016 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 55/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 14 listopada 2016 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 55/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 14 listopada 2016 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 56/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 23 listopada 2016 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 56/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 23 listopada 2016 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 listopada 2016

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.24.2016

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.24.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 listopada 2016

Wiadomości

Wydział Komunikacji

Edycja wiadomości Wydział Komunikacji - [Wszystkie zmiany]

Organizacja Starostwa Powiatowego w Łomży

Edycja wiadomości Organizacja Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian