BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 lutego 2023

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 lutego 2023

Wiadomości

Szacowanie wartości zamówienia na zakup i dostawę serwera dla Starostwa Powiatowego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Szacowanie wartości zamówienia na zakup i dostawę serwera dla Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej-Grądy Małe, gm. Jedwabne

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej-Grądy Małe, gm. Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Informacja o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 lutego 2023

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.60.2022

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.60.2022 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.1.2023

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.1.2023 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.2.2023

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.2.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 lutego 2023

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na wsparcie doradcze na etapie przedsięwzięcia grantowego na Usługi doradcze w zakresie dostępności w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na wsparcie doradcze na etapie przedsięwzięcia grantowego na Usługi doradcze w zakresie dostępności w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na wsparcie doradcze na etapie przedsięwzięcia grantowego na Usługi doradcze w zakresie dostępności w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe na wsparcie doradcze na etapie przedsięwzięcia grantowego na Usługi doradcze w zakresie dostępności w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 lutego 2023

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarski Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.5.4214.2.2022.MK

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarski Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.5.4214.2.2022.MK - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

Edycja wiadomości Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 lutego 2023

Wiadomości

XXXVI Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 8 lutego 2023 roku (środa)

Dodanie nowej wiadomości: XXXVI Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 8 lutego 2023 roku (środa) - [Wszystkie zmiany]

Transmisja XXXVI sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XXXVI sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 lutego 2023

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Łomży

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.3.2023

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.3.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 lutego 2023

Wiadomości

Protokół nr 134/22 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 134/23 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 135/22 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 135/23 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 136/22 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 136/23 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 137/23 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 137/23 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Łomży

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Łomży

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 lutego 2023

Wiadomości

Interpelacja radnego Wiesława Olszewskiego ORiZ.0003.1.2023

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacja radnego Wiesława Olszewskiego ORiZ.0003.1.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 lutego 2023

Wiadomości

141. posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 lutego 2023 r. (środa)

Dodanie nowej wiadomości: 141. posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 lutego 2023 r. (środa) - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 138/23 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 138/23 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXXV z sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z XXXV sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.5.2023

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.4.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 lutego 2023

Wiadomości

Petycja nr 001/2023 i sposób jej załatwienia

Dodanie nowej wiadomości: Petycja nr 001/2023 i sposób jej załatwienia - [Wszystkie zmiany]

Interpelacja radnego Wiesława Olszewskiego ORiZ.0003.1.2023

zamieszczenie odpowiedzi na interpelację radnego Wiesława Olszewskiego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE - [Wszystkie zmiany]

Informacja Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 lutego 2023 roku (sygnatura: GN-III.6641.47.2020)

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 lutego 2023 roku (sygnatura: GN-III.6641.47.2020) - [Wszystkie zmiany]

Informacja Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 lutego 2023 roku (sygnatura: GN-III.6641.7.2022)

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 lutego 2023 roku (sygnatura: GN-III.6641.7.2022) - [Wszystkie zmiany]

Informacja Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 lutego 2023 roku (sygnatura: GN-III.6641.8.2022)

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 lutego 2023 roku (sygnatura: GN-III.6641.8.2022) - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.6.2023

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.6.2023 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.7.2023

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.7.2023 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.8.2023

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.8.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 lutego 2023

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 lutego 2023

Wiadomości

Imienny wykaz głosowań radnych na XXXII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na XXXII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Imienny wykaz głosowań radnych na XXXIII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na XXXIII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Imienny wykaz głosowań radnych na XXXIV sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na XXXIV sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Imienny wykaz głosowań radnych na XXXV sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na XXXV sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Imienny wykaz głosowań radnych na XXXVI sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na XXXVI sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Informacja Starosty Łomżyńskiego z dnia 20 lutego 2023 roku (sygnatura: GN-III.6641.2.26.2019)

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Łomżyńskiego z dnia 20 lutego 2023 roku (sygnatura: GN-III.6641.2.26.2019) - [Wszystkie zmiany]

Informacja Starosty Łomżyńskiego z dnia 20 lutego 2023 roku (sygnatura: GN-III.6641.19.2020)

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Łomżyńskiego z dnia 20 lutego 2023 roku (sygnatura: GN-III.6641.19.2020) - [Wszystkie zmiany]

Informacja Starosty Łomżyńskiego z dnia 20 lutego 2023 roku (sygnatura: GN-III.6641.37.2020)

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Łomżyńskiego z dnia 20 lutego 2023 roku (sygnatura: GN-III.6641.37.2020) - [Wszystkie zmiany]

Informacja Starosty Łomżyńskiego z dnia 20 lutego 2023 roku (sygnatura: GN-III.6641.38.2020)

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Starosty Łomżyńskiego z dnia 20 lutego 2023 roku (sygnatura: GN-III.6641.38.2020) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 lutego 2023

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.5.2023

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.5.2023 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.5.2023

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.5.2023 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.5.2023

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.5.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 lutego 2023

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Komunikat organizacyjny.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat organizacyjny. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 lutego 2023

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - USŁUGI

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - USŁUGI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 lutego 2023

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.7.2023

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.7.2023 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.8.2023

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.8.2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian