BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdu stanowiącego składnik majątku ruchomego Powiatu Łomżyńskiego

2023-01-20 13:05 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdu stanowiącego składnik majątku ruchomego Powiatu Łomżyńskiego

Przejdź do wiadomości