BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 74/09 Starosty Łomżyńskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku

2009-12-29 13:55 - Dodanie nowej wiadomości: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 74/09 Starosty Łomżyńskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży – 1 etat.

Przejdź do wiadomości