BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR 57/112/04 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 6 września 2004 r.

2004-09-08 09:06 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 57/112/04 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 6 września 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Kwalifikacyjnej do wyłonienia uczniów, kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą, prowadzonych przez powiat łomżyński uprawnionych do objęcia pomocą stypendialną finansowaną z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – „ Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”oraz określenia wysokości i form przyznanego stypendium.

Przejdź do wiadomości