BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2003-06-25 13:06 - Dodanie nowej wiadomości: Miejsce w Urzędzie

2003-08-01 10:09 - Skasowanie wiadomości o tytule: Miejsce załatwienia sprawy

Przejdź do wiadomości