BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR 133/624/2022 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2022 roku

2022-12-21 12:58 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 133/624/2022 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Zbójna w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego – część IV: droga powiatowa nr 1889B odc. o dł. ok. 1,1 km -Gmina Zbójna”

Przejdź do wiadomości