BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 46/2022 STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2022 roku

2022-12-22 13:26 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 46/2022 STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do „Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym w Łomży”

Przejdź do wiadomości