BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXXIV/217/2022 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 roku

2022-12-23 10:08 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXIV/217/2022 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Przejdź do wiadomości