BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR 135/633/2022 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2022 r.

2023-01-02 13:46 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 135/633/2022 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie: przyjęcia porozumienia zmieniającego z Gminą Łomża w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1904B -ul. Łąkowa w m. Jednaczewo o dł. odc. ok. 1300 m”

Przejdź do wiadomości