BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXXV/220/2022 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r.

2023-01-02 13:59 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXV/220/2022 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2022 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przejdź do wiadomości