BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR 134/635/2022 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r.

2023-02-01 14:09 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 134/635/2022 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego na 2022 rok

Przejdź do wiadomości