BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR 137/641/2023 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 12 stycznia 2023 r.

2023-02-01 14:24 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 137/641/2023 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie: planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego na 2023 rok

Przejdź do wiadomości