BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR 138/643/2023 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 24 stycznia 2023 r.

2023-02-01 14:29 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 138/643/2023 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Przejdź do wiadomości