BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Szponarski Informatyk
2 Admin Beata Korwek - Sekretarz Powiatu
3 Aleksandra Krępeć-Sadowska Starszy Specjalista
4 Andrzej Żmuda
5 Anna Gubik
6 Barbara Chojnowska Starszy Specjalista
7 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu
8 Barbara Stalewska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
9 Beata Korwek Sekretarz Powiatu
10 Bogusław Popkowski inspektor
11 Edyta Zawojska Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społe
12 Grzegorz Gutowski nauczyciel
13 Ignacy Kondracki Wicedyrektor
14 Izabela Klepadło inspektor
15 Jerzy Kowalewski Z-ca Naczelnika Wydziału
16 Justyna Chmielewska Podinspektor
17 Karolina Przybyłek zastępca naczelnika
18 Konserwator strony
19 Krystyna Gosiewska
20 Lech Malinowski Sekretarz PZ LZS
21 Maciej Karwowski Zastępca Naczelnika Wydziału GKKiGN
22 Marcin Pieńkowski Podinspektor
23 Marcin Rydzewski asystent muzealny
24 Marek Raszczyk starszy inspektor
25 Marian Woronkin Z-ca Naczelnika
26 Mariusz Kozikowski
27 Marta Piekarska specjalista
28 Michał Pstrągowski referent
29 Monika Domurat Główny Specjalista
30 Monika Szumowska referent
31 Paulina Gałązka Podinspektor
32 Piotr Walczyk admin
33 Renata Wierzba Główny Specjalista
34 Urszula Szlichta starszy pracownik socjalny
35 Wiesława Borawska Główny Specjalista
36 Zbigniew Kowalewski Główny Specjalista
37 Zdzisław Dobrowolski