BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Autorzy

Lista wszystkich autorów serwisu

Imię i Nazwisko Funkcja
1 Adam Szponarski Informatyk
2 Admin Beata Korwek - Sekretarz Powiatu
3 Aleksandra Krępeć-Sadowska Starszy Specjalista
4 Andrzej Żmuda
5 Anna Gubik
6 Barbara Chojnowska Starszy Specjalista
7 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu
8 Barbara Stalewska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
9 Beata Korwek Sekretarz Powiatu
10 Bogusław Popkowski inspektor
11 Edyta Zawojska Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społe
12 Grzegorz Gutowski nauczyciel
13 Ignacy Kondracki Wicedyrektor
14 Izabela Klepadło inspektor
15 Jerzy Kowalewski Z-ca Naczelnika Wydziału
16 Justyna Chmielewska Podinspektor
17 Karolina Przybyłek zastępca naczelnika
18 Konserwator strony
19 Krystyna Gosiewska
20 Lech Malinowski Sekretarz PZ LZS
21 Marcin Pieńkowski Podinspektor
22 Marcin Rydzewski asystent muzealny
23 Marek Raszczyk starszy inspektor
24 Marian Woronkin Z-ca Naczelnika
25 Mariusz Kozikowski
26 Marta Piekarska specjalista
27 Michał Pstrągowski referent
28 Monika Domurat Główny Specjalista
29 Monika Szumowska referent
30 Paulina Gałązka Podinspektor
31 Piotr Walczyk admin
32 Renata Wierzba Główny Specjalista
33 Urszula Szlichta starszy pracownik socjalny
34 Wiesława Borawska Główny Specjalista
35 Zbigniew Kowalewski Główny Specjalista
36 Zdzisław Dobrowolski Prezes PSZS