BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Nowości w serwisie

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 23 sierpień 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Osobne – Wierzbowo – Chomentowo – Śniadowo ..."

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Osobne – Wierzbowo – Chomentowo – Śniadowo ..." - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 23

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 23 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 sierpień 2019

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36”.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36”. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 sierpień 2019

Wiadomości

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.42.2019.MK

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.42.2019.MK - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.40.2019.MK

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.40.2019.MK - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.38.2019.KB

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.38.2019.KB - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 sierpień 2019

Wiadomości

Zaproszenie

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 sierpień 2019

Wiadomości

Informacja o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Informacja o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 sierpień 2019

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 2

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 2 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 sierpień 2019

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.11.2019

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.11.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 sierpień 2019

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 sierpień 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36”.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36”. - [Wszystkie zmiany]

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF

Dodanie nowej wiadomości: UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 lipiec 2019

Wiadomości

Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI II POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI II POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na podział działek

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na podział działek - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 21/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 11 lipca 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 21/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 11 lipca 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 lipiec 2019

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.178.2019.JT

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.178.2019.JT - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 22

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 22 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 20/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 czerwca 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 20/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 czerwca 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 19/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 czerwca 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 19/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 czerwca 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 lipiec 2019

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1914B wraz obiektem mostowym z podziałem na poszczególne części zamówienia”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1914B wraz obiektem mostowym z podziałem na poszczególne części zamówienia” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 lipiec 2019

Wiadomości

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.5.2019.KB

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.5.2019.KB - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 lipiec 2019

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.179.2019.JM

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.179.2019.JM - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 lipiec 2019

Wiadomości

Oświadczenie majątkowe Bożeny Kadłubowskiej Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Bożeny Kadłubowskiej Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Anny Jesionkowskiej Podinspektora Wydziału Komunikacji za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Anny Jesionkowskiej Podinspektora Wydziału Komunikacji za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Marleny Siwik Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marleny Siwik Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Sylwii Zakrzewskiej Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Sylwii Zakrzewskiej Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Moniki Truszkowskiej Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Moniki Truszkowskiej Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Ewy Żylińskiej Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Ewy Żylińskiej Głównego Specjalisty Wydziału Komunikacji za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Justyny Chmielewskiej Zastępcy Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Justyny Chmielewskiej Zastępcy Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Karoliny Przybyłek Głównego specjalisty Wydziału Komunikacji za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Karoliny Przybyłek Głównego specjalisty Wydziału Komunikacji za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Ewy Jarzyło Naczelnika Wydziału Komunikacji za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Ewy Jarzyło Naczelnika Wydziału Komunikacji za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Krystyny Gosiewskiej Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Krystyny Gosiewskiej Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Macieja Karwowskiego Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Macieja Karwowskiego naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Edyty Zawojskiej Naczelnika Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Edyty Zawojskiej Naczelnika Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Beaty Korwek Sekretarza Powiatu za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Beaty Korwek Sekretarza Powiatu za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Grażyny Kołodziejskiej Skarbnika Powiatu za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Grażyny Kołodziejskiej Skarbnika Powiatu za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony, postępowanie prowadzone pn. Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony, postępowanie prowadzone pn. Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”. - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu części IV postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu części IV postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 lipiec 2019

Wiadomości

Oświadczenie majątkowe Marzeny Wojciechowskiej Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marzeny Wojciechowskiej Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Mirosławy Łada specjalisty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Mirosławy Łada specjalisty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Olgii Grzymała Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Olgii Grzymała Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Marii Chmura Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Marii Chmura Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Łukasza Sebastiana Miliszewskiego Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Łukasza Sebastiana Miliszewskiego Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Lidii Przybylskiej Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Lidii Przybylskiej Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Anny Laskowskiej Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Anny Laskowskiej Pośrednika Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Anny Jadwigi Olszewskiej Inspektora w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Anny Jadwigi Olszewskiej Inspektora w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Haliny Sowa Kierownika w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Haliny Sowa Kierownika w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Eweliny Wszeborowskiej Kierownika w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Eweliny Wszeborowskiej Kierownika w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Elzbiety Olejniczak-Bazydło Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Elzbiety Olejniczak-Bazydło Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Anny Archackiej Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Anny Archackiej Dyrektora Muzeum Przyrody w Drozdowie za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Stanisława Studenckiego Dyrektora Zakładu Podstawowej Pomocy Rodzinie w Łomży za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Stanisława Studenckiego Dyrektora Zakładu Podstawowej Pomocy Rodzinie w Łomży za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Jacka Albina Nowakowskiego Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Jacka Albina Nowakowskiego Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Mieczysława Bieniek Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Łomży za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Mieczysława Bieniek Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Łomży za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Adama Frankowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Adama Frankowskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.11.2019

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.11.2019 - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 lipiec 2019

Wiadomości

Ogłoszenie w sprawie czynności przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie w sprawie czynności przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych z wniosku Geodety Uprawnionego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 lipiec 2019

Wiadomości

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 lipiec 2019

Wiadomości

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.5.2019.KB

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.5.2019.KB - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.42.2019.MK

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.42.2019.MK - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.40.2019.MK

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.40.2019.MK - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.38.2019.KB

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.38.2019.KB - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 lipiec 2019

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.121.2019.JM

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.121.2019.JM - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 lipiec 2019

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 21

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 21 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 18/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 10 czerwca 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 18/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 10 czerwca 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 17/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 maja 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 17/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 31 maja 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 lipiec 2019

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.158.2019.JR

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.158.2019.JR - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 lipiec 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn:„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1914B wraz obiektem mostowym z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn:„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1914B wraz obiektem mostowym z podziałem na poszczególne części zamówienia”. - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia” - [Wszystkie zmiany]

Imienny wykaz głosowań radnych na VIII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na VIII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rydzewo - Gozdy, gm. Miastkowo

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rydzewo - Gozdy, gm. Miastkowo - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 01 lipiec 2019

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:„Remont dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:„Remont dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego z podziałem na poszczególne części zamówienia”. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 czerwiec 2019

Wiadomości

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2019 ROK. (aktualizacja 28.06.2019r.)

Dodanie nowej wiadomości: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2019 ROK. (aktualizacja 28.06.2019r.) - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na zadanie pn:„Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie”

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o II - przetargu nieograniczonym na zadanie pn:„Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie” - [Wszystkie zmiany]

Uroczyste spotkanie z młodzieżą sportowo uzdolnioną Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Uroczyste spotkanie z młodzieżą sportowo uzdolnioną Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 czerwiec 2019

Wiadomości

Transmisja - VIII Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja - VIII Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr VII/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 10 czerwca 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr VII/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 10 czerwca 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr VI/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 21 maja 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr VI/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 21 maja 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 czerwiec 2019

Wiadomości

Zaproszenie na VIII Sesję Rady Powiatu

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na VIII Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Drużynowe Igrzyska powiatowe Młodzieży w badmintonie

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Drużynowe Igrzyska powiatowe Młodzieży w badmintonie - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Gimnazada powiatowa w lekkiej atletyce

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Gimnazada powiatowa w lekkiej atletyce - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 19

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 19 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie II - podział nieruchomości

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie II - podział nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.101.2019.JR

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.101.2019.JR - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.121.2019.JM

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.121.2019.JM - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.215.2018.ŁB.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.215.2018.ŁB. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 czerwiec 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian