BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 13 wrzesień 2018

Wiadomości

INFORMACJA Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych powiatu.

Edycja wiadomości INFORMACJA Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych powiatu. - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul.Szosa Zambrowska 1/27,18-400 Łomża ogłasza

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul.Szosa Zambrowska 1/27,18-400 Łomża ogłasza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 wrzesień 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 108/388/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 108/388/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 108/387/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 108/387/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 108/386/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 108/386/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 108/388/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 107/388/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 100/347/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 marca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 100/347/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Muzeum Przyrody w Drozdowie - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 106/380/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lipca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 106/380/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie pomocy finansowej na realizację n/w zadania. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 sierpień 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Podinspektora w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży

Edycja wiadomości INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Podinspektora w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 sierpień 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 sierpień 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Informacja dot. szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.

Edycja wiadomości Informacja dot. szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE o wznowienia znaków granicznych / wyznaczeniu punktów granicznych

Edycja wiadomości ZAWIADOMIENIE o wznowienia znaków granicznych / wyznaczeniu punktów granicznych - [Wszystkie zmiany]

Struktura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Edycja wiadomości Struktura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Struktura Wydziału Finansowego

Edycja wiadomości Struktura Wydziału Finansowego - [Wszystkie zmiany]

Struktura Organizacyjna Wydziału Organizacyjnego i Kadr

Edycja wiadomości Struktura Organizacyjna Wydziału Organizacyjnego i Kadr - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 sierpień 2018

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Edycja wiadomości ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 sierpień 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 sierpień 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 lipiec 2018

Wiadomości

Informacja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Edycja wiadomości Informacja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 lipiec 2018

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: Młodszy Referent - Doradca Kariery - 1 stanowisko,

Edycja wiadomości INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: Młodszy Referent - Doradca Kariery - 1 stanowisko, - [Wszystkie zmiany]

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne

Edycja wiadomości Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: Młodszy Referent - Doradca Kariery - 1 stanowisko,

Edycja wiadomości INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: Mtodszy Referent - Doradca Kariery - 1 stanowisko, - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na 106-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Zaproszenie na 106-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 lipiec 2018

Wiadomości

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne

Edycja wiadomości Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne - [Wszystkie zmiany]

Lista kandydatów którzy spełniają wymagania formalne na wolne stanowisko:

Edycja wiadomości Lista kandydatów którzy spełniają wymagania formalne na wolne stanowisko: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 czerwiec 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 czerwiec 2018

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Sylwii Zakrzewskiej Podinspektora w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Sylwii Zakrzewskiej Podinspektora w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Moniki Truszkowskiej Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Moniki Truszkowskiej Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Moniki Truszkowskiej Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Moniki Truszkowskiej Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Marleny Siwik Podinspektora w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Marleny Siwik Podinspektora w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Ewy Żylińskiej Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Ewy Żylińskiej Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Ewy Jarzyło Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Ewy Jarzyło Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Lecha Marka Szabłowskiego za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Lecha Marka Szabłowskiego za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Stefana Szymańskiego za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Stefana Szymańskiego za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Antoniego Włodkowskiego za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Antoniego Włodkowskiego za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Adama Zaczek za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Adama Zaczek za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Barbary Zalewskiej za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Barbary Zalewskiej za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Agnieszki Zduńczyk za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Agnieszki Zduńczyk za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Kazimierza Polkowskiego za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Kazimierza Polkowskiego za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Kazimierza Polkowskiego za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Kazimierza Polkowskiego za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Piotrowskiego za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Piotrowskiego za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Elżbiety Parzych za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Elżbiety Parzych za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jacka Nowakowskiego za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jacka Nowakowskiego za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Sławomira Łomotowskiego za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Sławomira Łomotowskiego za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Sławomira Łomotowskiego za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Sławomira Łomotowskiego za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jarosława Kuleszy za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jarosława Kuleszy za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jana Kuczyńskiego za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jana Kuczyńskiego za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Dariusza Kossakowskiego za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Dariusza Kossakowskiego za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Tomasza Pawła Chojnowskiego za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Tomasza Pawła Chojnowskiego za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Biedrzyckiego za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Biedrzyckiego za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 czerwiec 2018

Wiadomości

Oświadczenie majątkowe Ewy Jarzyło Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Ewy Jarzyło Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Ewy Żylińskiej Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Ewy Żylińskiej Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Marleny Siwik Podinspektora w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Marleny Siwik Podinspektora w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Moniki Truszkowskiej Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Moniki Truszkowskiej Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Sylwii Zakrzewskiej Podinspektora w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Sylwii Zakrzewskiej Podinspektora w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 25/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 maja 2018 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 25/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. realizacji projektu ,,Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński" - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 25/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 maja 2018 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 25/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. realizacji projektu ,,Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński" - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 czerwiec 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 104/369/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 czerwca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 104/369/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie: przyznania nagrody jubileuszowej Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 czerwiec 2018

Wiadomości

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w drużynowych biegach przełajowych

Edycja wiadomości Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w drużynowych biegach przełajowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 czerwiec 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Zarządzenie Nr 14/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 marca 2018 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 14/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątku Starostwa Powiatowego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 102/359/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 kwietnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 102/359/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 102/358/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 kwietnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 102/358/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 czerwiec 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 102/356/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 kwietnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 102/356/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Miastkowo w zakresie pomocy finansowej na realizację n/w zadania. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 czerwiec 2018

Wiadomości

Ogłoszenie

Edycja wiadomości Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 maj 2018

Wiadomości

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Edycja wiadomości OBOWIAZEK INFORMACYJNY - [Wszystkie zmiany]

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Edycja wiadomości OBOWIAZEK INFORMACYJNY - [Wszystkie zmiany]

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Edycja wiadomości OBOWIAZEK INFORMACYJNY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 maj 2018

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 maj 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. BHP łączone ze stanowiskiem rozliczeń paliwa w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. BHP łączone ze stanowiskiem rozliczeń paliwa w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 maj 2018

Wiadomości

Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Powiatu

Edycja wiadomości Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 kwiecień 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XXXIII/175/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXIII/175/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXIII/174/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXIII/174/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie: wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXIII/173/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXIII/173/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie: powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXIII/172/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXIII/172/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXIII/171/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXIII/171/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXII/170/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXII/170/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2018 rok. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXII/169/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXII/169/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Śniadowo zarządu drogi powiatowej nr 1946B relacji Śniadowo – Chojny na odcinku Chomentowo - Osobne. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXIII/173/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXIII/173/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie: powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXIII/172/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXIII/172/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXIII/171/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXIII/171/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 kwiecień 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na stanowisko st. referenta ds. eksploatacji dróg i mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko st. referenta ds. eksploatacji dróg i mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221”

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221” - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony: „Dostawa materiałów drogowych”

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony: „Dostawa materiałów drogowych” - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony: „Dostawa materiałów drogowych”

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony: „Dostawa materiałów drogowych” - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na zdanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”.

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na zdanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na zdanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”.

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na zdanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221”

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221” - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221”

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221” - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221”

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 kwiecień 2018

Wiadomości

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ogłasza przetarg publiczny pisemny na: Sprzedaż zbędnych i nieprzydatnych składników majątku ruchomego zakładu

Edycja wiadomości Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ogłasza przetarg publiczny pisemny na: Sprzedaż zbędnych i nieprzydatnych składników majątku ruchomego zakładu - [Wszystkie zmiany]

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ogłasza przetarg publiczny pisemny na: Sprzedaż zbędnych i nieprzydatnych składników majątku ruchomego zakładu

Edycja wiadomości Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ogłasza przetarg publiczny pisemny na: Sprzedaż zbędnych i nieprzydatnych składników majątku ruchomego zakładu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 kwiecień 2018

Wiadomości

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 02 kwiecień 2018

Wiadomości

III Turniej Samorządowy w halowej piłce nożnej

Edycja wiadomości III Turniej Samorządowy w halowej piłce nożnej - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w drużynowych biegach przełajowych

Edycja wiadomości Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w drużynowych biegach przełajowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 marzec 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 marzec 2018

Wiadomości

Osoby funkcyjne w ZDP w Łomży

Edycja wiadomości Osoby funkcyjne w ZDP w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian