BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 09 lipca 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Zarządzenie Nr 21/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 6 lipca 2020 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 21/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 20/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 20/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji do Szacowania Szkód - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 20/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 20/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji do Szacowania Szkód - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 20/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 czerwca 2020 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 20/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji do Szacowania Szkód - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 19/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 23 czerwca 2020 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 19/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji do Szacowania Szkód - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 lipca 2020

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.15.2020

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.15.2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 lipca 2020

Wiadomości

Transmisja - XVI Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Transmisja - XVI Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych ... ”

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych ... ” - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn:„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1944B, 1934B, 2609B z 2648B z podziałem na poszczególne części”

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn:„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1944B, 1934B, 2609B z 2648B z podziałem na poszczególne części” - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych ... ”

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych ... ” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 01 lipca 2020

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Edycja wiadomości Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty na opracowanie UPUL w roku 2020

Edycja wiadomości Informacja o wyborze oferty na opracowanie UPUL w roku 2020 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty na opracowanie UPUL w roku 2020

Edycja wiadomości Informacja o wyborze oferty na opracowanie UPUL w roku 2020 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty na opracowanie UPUL w roku 2020

Edycja wiadomości Informacja o wyborze oferty na opracowanie UPUL w roku 2020 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Edycja wiadomości Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr XVI/106/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVI/106/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu oraz przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe warunki, zasady i tryb jej przyznawania - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XVI/99/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XVI/99/2020 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego wotum  zaufania - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 czerwca 2020

Wiadomości

Informacja o wyborze oferty na opracowanie UPUL w roku 2020

Edycja wiadomości Informacja o wyborze oferty na opracowanie UPUL w roku 2020 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 czerwca 2020

Wiadomości

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jana Kuczyńskiego za 2019 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jana Kuczyńskiego za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 czerwca 2020

Wiadomości

Transmisja - XVI Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Transmisja - XVI Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 czerwca 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 51/232/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 5 czerwca 2020 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 51/232/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie: przyjęcia porozumienia zmieniającego - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 czerwca 2020

Wiadomości

Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Alicji Pauliny Nowakowskiej za 2019 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Alicji Pauliny Nowakowskiej za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych ... ”

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych ... ” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 czerwca 2020

Wiadomości

Raport o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2019 roku

Edycja wiadomości Raport o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Ewy Elster Starszego Specjalisty Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za 2019 rok.

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Ewy Elster Starszego Specjalisty Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży za 2019 rok. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 czerwca 2020

Wiadomości

Protokół nr 18/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 6 września 2016 roku

Edycja wiadomości Protokół nr 18/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 6 września 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 18/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 6 września 2016 roku

Edycja wiadomości Protokół nr 18/16 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 6 września 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 06 czerwca 2020

Wiadomości

Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 czerwca 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 50/221/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 maja 2020 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 50/221/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie: przyjęcia umowy z Gminą Wizna w zakresie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wizna - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Biuro Rzeczy Znalezionych

Edycja wiadomości Biuro Rzeczy Znalezionych - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 02 czerwca 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn:„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1944B, 1934B, 2609B z 2648B z podziałem na poszczególne części”

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn:„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1944B, 1934B, 2609B z 2648B z podziałem na poszczególne części” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 maja 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 49/209/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 13 maja 2020 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 49/209/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Nowogród w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn: „Remont drogi powiatowej nr 1909B Sławiec do drogi pow. nr. 1912B o dł. odc. ok. 500 m, gm. Nowogród” - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 maja 2020

Wiadomości

Transmisja - XV Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Transmisja - XV Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Transmisja - XV Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Transmisja - XV Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Transmisja - XV Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Transmisja - XV Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 maja 2020

Wiadomości

Zaproszenie na XV Sesję Rady Powiatu

Edycja wiadomości Zaproszenie na XV Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 maja 2020

Wiadomości

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO W 2019 ROKU

Edycja wiadomości SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO W 2019 ROKU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 11/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 11/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 31 marzec 2020 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 31 marzec 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego za 2019 rok - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 maja 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Zarządzenie Nr 11/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 11/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej za korzystanie z samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Łomży przez jednostki organizacyjne Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 31 marzec 2020 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 31 marzec 2020 roku w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 maja 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Zarządzenie Nr 16/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 7 maja 2020 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 16/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu dokonywania oceny pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 maja 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Zarządzenie Nr 16/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 7 maja 2020 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 16/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu dokonywania oceny pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 maja 2020

Wiadomości

Zmiany w sposobie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży (aktualizacja)

Edycja wiadomości Zmiany w sposobie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży (aktualizacja) - [Wszystkie zmiany]

Zmiany w sposobie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży (aktualizacja)

Edycja wiadomości Zmiany w sposobie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży (aktualizacja) - [Wszystkie zmiany]

Zmiany w sposobie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży (aktualizacja)

Edycja wiadomości Zmiany w sposobie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży (aktualizacja) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 14/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 14/2020 Starosty Łomżyńskiego z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze części jednostki ewidencyjnej Gminy Jedwabne w obrębach ewidencyjnych: Bartki, Biodry, Borawskie gm. Jedwabne, Bronaki – Olki, Bronaki – Pietrasze, Brzostowo, Burzyn, Chrostowo, Chyliny, Grądy Małe, Grądy Wielkie, Janczewko, Janczewo gm. Jedwabne, Kaimy, Kamianki, Karwowo – Wszebory, Kąty, Kol. Garbnik, Koniecki, Konopki Chude, Konopki Tłuste, Korytki, Kotowo – Plac, Kotówek, Kubrzany, Kucze Małe, Kucze Wielkie, Kuczewskie, Makowskie, Mocarze, Nadbory, Olszewo – Góra, Orlikowo, Pawełki, Pieńki Borowe, Pluty, Przestrzele, Rostki, Siestrzanki, Stare Kotowo, Stryjaki, Szostaki, Witynie. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 kwietnia 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/23/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 marca 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr V/23/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019 - 2023 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr V/23/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 marca 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr V/23/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019 - 2023 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 kwietnia 2020

Wiadomości

Zmiany w sposobie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży (aktualizacja)

Edycja wiadomości Zmiany w sposobie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży (aktualizacja) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 kwietnia 2020

Wiadomości

Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży

Edycja wiadomości Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży

Edycja wiadomości Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży

Edycja wiadomości Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży

Edycja wiadomości Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży

Edycja wiadomości Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży

Edycja wiadomości Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży

Edycja wiadomości Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży

Edycja wiadomości Komunikat w sprawie obługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 kwietnia 2020

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika sekcji terenowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika sekcji terenowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 kwietnia 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 47/197/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 47/197/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie współpracy przy zimowym  i letnim utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 kwietnia 2020

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 44/190/2020 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 marca 2020 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 44/190/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2019 rok. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 kwietnia 2020

Wiadomości

Zmiany w sposobie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży (aktualizacja)

Edycja wiadomości Zmiany w sposobie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży (aktualizacja) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 kwietnia 2020

Wiadomości

Zmiany w sposobie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży (aktualizacja)

Edycja wiadomości Zmiany w sposobie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży (aktualizacja) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian