BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 21 października 2021

Wiadomości

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Edycja wiadomości Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - [Wszystkie zmiany]

Struktura Wydziału Komunikacji

Edycja wiadomości Struktura Wydziału Komunikacji - [Wszystkie zmiany]

Struktura Wydziału Komunikacji

Edycja wiadomości Struktura Wydziału Komunikacji - [Wszystkie zmiany]

Struktura Wydziału Finansowego

Edycja wiadomości Struktura Wydziału Finansowego - [Wszystkie zmiany]

Struktura Wydziału Finansowego

Edycja wiadomości Struktura Wydziału Finansowego - [Wszystkie zmiany]

Struktura Organizacyjna Wydziału Organizacyjnego

Edycja wiadomości Struktura Organizacyjna Wydziału Organizacyjnego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Edycja wiadomości Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Edycja wiadomości Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Edycja wiadomości Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia jednego punktu, przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Łomżyńskim w 2022 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 października 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 88/439/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 30 września 2021 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 88/439/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 30 września 2021 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 01 października 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Edycja wiadomości Uchwała Nr 87/438/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 28 września 2021 rok w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1946B w m. Osobne na dł. odc. ok. 467 m”. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Uchwała Nr 87/437/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 28 września 2021 roku w sprawie: upoważnienia p.o. Dyrektora Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie do składnia oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 87/436/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 28 września 2021 roku w sprawie: wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Uchwała Nr 87/437/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 28 września 2021 roku w sprawie: upoważnienia p.o. Dyrektora Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie do składnia oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 września 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 85/423/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 85/423/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie: udzielenia poręczenia kredytu bankowego oraz innych należności wynikających z umowy kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie oraz wskazanie członków Zarządu Powiatu upoważnionych do podpisania poręczenia kredytu przeznaczonego na realizację zadania inwestycyjnego „Utworzenie Muzeum Lutosławskich i Romana Dmowskiego w Drozdowie” - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 września 2021

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.56.2021

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.56.2021 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.56.2021

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.56.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 września 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dostawy

zmiana pozycji wyświetlania na stronie - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

zmiana pozycji wyświetlania na stronie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 sierpnia 2021

Wiadomości

Oświadczenie majątkowe Kierownika Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Krzysztofa Kozickiego

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Kierownika Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Krzysztofa Kozickiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 sierpnia 2021

Wiadomości

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. nr 688 – odcinek długości 2960,03 mb

Edycja wiadomości Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. nr 688 – odcinek długości 2960,03 mb - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 sierpnia 2021

Wiadomości

Edycja wiadomości Inwestycje zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 sierpnia 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 84/418/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2021 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 84/418/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2021 roku w sprawie: o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 sierpnia 2021

Wiadomości

XXV Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości XXV Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 lipca 2021

Wiadomości

Jak bezpiecznie przetrwać upały?

Edycja wiadomości Jak bezpiecznie przetrwać upały? - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 czerwca 2021

Wiadomości

XXIV Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego odbędzie w dniu 29 czerwca 2021 roku (wtorek)

Edycja wiadomości XXIV Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego odbędzie w dniu 29 czerwca 2021 roku (wtorek) - [Wszystkie zmiany]

XXIV Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego odbędzie w dniu 29 czerwca 2021 roku (wtorek)

Edycja wiadomości XXIV Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego odbędzie w dniu 29 czerwca 2021 roku (wtorek) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 80/385/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 31 maja 2021 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr 80/385/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie: zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piątnica na lata 2021 – 2026 z perspektywą do 2030 roku”. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 80/384//2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za I kwartał 2021 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży i ustalenia wysokości premii za I kwartał 2021 roku Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 czerwca 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 78/373/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2021 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 78/373/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie: przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 79/374/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2021 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 79/374/2021 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie: wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie gminy Michałowo, powiat białostocki - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 czerwca 2021

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.24.2021

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.24.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 czerwca 2021

Wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat”

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 01 czerwca 2021

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.3.2021.ED

Edycja wiadomości Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.3.2021.ED - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 maja 2021

Wiadomości

Sprawozdanie z realizacji ,, Programu Współpracy Powiatu Łomzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wym. w art.3 ust.3 ustawy

Edycja wiadomości Sprawozdanie z realizacji ,, Programu Współpracy Powiatu Łomzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wym. w art.3 ust.3 ustawy - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z realizacji ,, Programu Współpracy Powiatu Łomzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wym. w art.3 ust.3 ustawy

Edycja wiadomości Sprawozdanie z realizacji ,, Programu Współpracy Powiatu Łomzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wym. w art.3 ust.3 ustawy - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z realizacji ,, Programu Współpracy Powiatu Łomzyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wym. w art.3 ust.3 ustawy

Edycja wiadomości Sprawozdanie z realizacji ,, Programu Współpracy Powiatu Łomzyńskiego z organizacjami pozarządowymi ..... - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 maja 2021

Wiadomości

Zaproszenie do składania ofert

Edycja wiadomości Zaproszenie do składania ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 maja 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o dniu wolnym w Starostwie Powiatowym w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o dniu wolnym w Starostwie Powiatowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 maja 2021

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Zarządzenie Nr 14/2021 Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 14/2021 Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych    w STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁOMŻY, o wartości nie przekraczającej  130 000,00  złotych - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 14/2021 Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 14/2021 Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych    w STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁOMŻY, o wartości nie przekraczającej  130 000,00  złotych - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 maja 2021

Wiadomości

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży

Edycja wiadomości Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 maja 2021

Wiadomości

Oświadczenie majątkowe pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy Marii Chmura za 2020 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy Marii Chmura za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy Olgi Grzymała za 2020 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe pośrednika pracy Powiatowego Urzędu Pracy Olgi Grzymała za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 maja 2021

Wiadomości

Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu Tadeusza Góralczyk za 2020 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe członka zarządu powiatu Tadeusza Góralczyk za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jana Kuczyńskiego za 2020 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jana Kuczyńskiego za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jana Kuczyńskiego za 2020 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jana Kuczyńskiego za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 kwietnia 2021

Wiadomości

Transmisja XXIII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Transmisja XXIII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 kwietnia 2021

Wiadomości

Inspektorzy Nadzoru Budowlanego

Edycja wiadomości Inspektorzy Nadzoru Budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Edycja wiadomości Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Składanie wniosków on-line

Dodano skrzynkę epuap - [Wszystkie zmiany]

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży

Edycja wiadomości Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży

Edycja wiadomości Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 kwietnia 2021

Wiadomości

XXIII Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości XXIII Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 kwietnia 2021

Wiadomości

INFORMACJA dla mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości INFORMACJA dla mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA dla mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości INFORMACJA dla mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA dla mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości INFORMACJA dla mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 kwietnia 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 kwietnia 2021

Wiadomości

Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Edycja wiadomości Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Edycja wiadomości Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży

Edycja wiadomości Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży

Edycja wiadomości Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży

Edycja wiadomości Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży

Edycja wiadomości Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży

Edycja wiadomości Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży

Edycja wiadomości Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Edycja wiadomości Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian