BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 20 marzec 2019

Wiadomości

Transmisja - V sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości V sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 marzec 2019

Wiadomości

Komisja Budżetu

Edycja wiadomości Komisja Budżetu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 marzec 2019

Wiadomości

Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szklnej

Edycja wiadomości Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szklnej - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Igrzysk Powiatowych Dzieci

Edycja wiadomości Terminarz Igrzysk Powiatowych Dzieci - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 1/2019 Starosty Łomżyńskiego z dnia 03 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 1/2019 Starosty Łomżyńskiego z dnia 03 stycznia 2019 roku w sprawie: wykonywania zadań obronnych w 2019 roku. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 marzec 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 marzec 2019

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.18.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.18.2018 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.19.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.19.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.14.2018

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.14.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.13.2018

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.13.2018 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat .

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat . - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Obrytki, gm. Przytuły

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Obrytki, gm. Przytuły - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Bronowo, Niwkowo, gm. Wizna

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Bronowo, Niwkowo, gm. Wizna - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.12.2018

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.12.2018 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2018 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.99.2018.KB

Edycja wiadomości Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.99.2018.KB - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2018 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.77.2018.KB

Edycja wiadomości Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.77.2018.KB - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”.

Edycja wiadomości Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”

Edycja wiadomości Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo” - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Edycja wiadomości Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

ZAKONCZENIE DZIAŁAŃ PILOTAŻOWYCH STOSOWANIA NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH TROS-KA ORAZ WDRAŻANIA STANDARDÓW PRACY PORADNI.

Edycja wiadomości ZAKONCZENIE DZIAŁAŃ PILOTAŻOWYCH STOSOWANIA NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH TROS-KA ORAZ WDRAŻANIA STANDARDÓW PRACY PORADNI. - [Wszystkie zmiany]

Koordynatorzy pracy w poszczególnych obszarach

Edycja wiadomości Koordynatorzy pracy w poszczególnych obszarach - [Wszystkie zmiany]

Koordynatorzy pracy w gminach

Edycja wiadomości Koordynatorzy pracy w gminach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 luty 2019

Wiadomości

Oświadczenie majątkowe

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Biedrzyckiego złożone na początek kadencji 2018-2023

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Biedrzyckiego złożone na początek kadencji 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr II/6/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr II/5/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 luty 2019

Wiadomości

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców

Edycja wiadomości Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej chłopców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 luty 2019

Wiadomości

Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szklnej

Edycja wiadomości Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szklnej - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Igrzysk Powiatowych Dzieci

Edycja wiadomości Terminarz Igrzysk Powiatowych Dzieci - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 luty 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 8/29/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 8/29/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie: przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 luty 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 7/27/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 7/27/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w roku 2019 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 7/26/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 7/26/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 7/25/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 7/25/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 6/24/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 6/24/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 5/23/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 5/23/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 5/22/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 5/22/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia autopoprawki do Projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 5/21/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 stycznia 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 5/21/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie: autopoprawki do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 luty 2019

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Zakup i dostawa sprzętu”

Edycja wiadomości Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Zakup i dostawa sprzętu” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 styczeń 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu”

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 styczeń 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr II/6/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr II/5/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 20 styczeń 2019

Wiadomości

Rada Powiatu 2018-2023 - skład osobowy

Edycja wiadomości Rada Powiatu 2018-2023 - skład osobowy - [Wszystkie zmiany]

Rada Powiatu 2018-2023 - skład osobowy

Edycja wiadomości Rada Powiatu 2018-2023 - skład osobowy - [Wszystkie zmiany]

IV sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego -transmisja

Edycja wiadomości IV sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego -transmisja - [Wszystkie zmiany]

IV sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego -transmisja

Edycja wiadomości IV sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego -transmisja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 styczeń 2019

Wiadomości

IV sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego -transmisja

Edycja wiadomości IV sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego -transmisja - [Wszystkie zmiany]

IV sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego -transmisja

Edycja wiadomości IV sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego -transmisja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 styczeń 2019

Wiadomości

I Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Edycja wiadomości I Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Edycja wiadomości II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

I Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Edycja wiadomości I Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Edycja wiadomości Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - [Wszystkie zmiany]

Struktura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Edycja wiadomości Struktura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 styczeń 2019

Wiadomości

Rada Powiatu 2018-2023

Edycja wiadomości Rada Powiatu 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221”

Edycja wiadomości Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221” - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.11.2018

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.11.2018 - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Edycja wiadomości INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.12.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.12.2018 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.15.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.15.2018 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.16.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.16.2018 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.17.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.17.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.15.2018

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.15.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.15.2018

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.15.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.16.2018

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.16.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.17.2018

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.17.2018 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.17.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.17.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXIII/176/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXIII/176/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 grudzień 2018

Wiadomości

I sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości I sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Edycja wiadomości II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

I sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości I sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

III sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - tranmisja

Edycja wiadomości III sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - tranmisja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 30 grudzień 2018

Wiadomości

III sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - tranmisja

Edycja wiadomości III sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - tranmisja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 grudzień 2018

Wiadomości

II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Edycja wiadomości II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Edycja wiadomości II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Edycja wiadomości Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 grudzień 2018

Wiadomości

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2019 roku.

Edycja wiadomości Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2019 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 grudzień 2018

Wiadomości

II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Edycja wiadomości II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Edycja wiadomości II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Edycja wiadomości II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 grudzień 2018

Wiadomości

Struktura Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Edycja wiadomości Struktura Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 grudzień 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 116/428/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 116/428/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 116/426/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 116/426/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na 53 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi uczestniczących w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach prowadzonego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 116/425/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 116/425/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży oraz domu pomocy społecznej na 20 miejsc dla osób przewlekle chorych psychicznie przebywających w filii Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Kownatach prowadzonych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 grudzień 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 1/4/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 1/4/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia ceny sprzedaży, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 03 grudzień 2018

Wiadomości

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXIII/176/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXIII/176/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 listopad 2018

Wiadomości

KLAUZULA INFORMACYJNA

Edycja wiadomości KLAUZULA INFORMACYJNA - [Wszystkie zmiany]

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Łomży

Edycja wiadomości Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie

Edycja wiadomości Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie - [Wszystkie zmiany]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Edycja wiadomości Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXIII/176/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXIII/176/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 51/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 06 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 51/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 06 listopada 2018 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. dla Łomżyńskiej Grupy Zakupowej w trybie zamówienia z wolnej ręki - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XL/205/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XL/205/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie: zmian w Statucie Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XL/207/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XL/207/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym oraz udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XL/204/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XL/204/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XL/203/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XL/203/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018 - 2023 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 listopad 2018

Wiadomości

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Zarząd Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Komisje Rady Powiatu Łomżyńskiego 2010-2014

Edycja wiadomości Komisje Rady Powiatu Łomżyńskiego 2010-2014 - [Wszystkie zmiany]

Komisje Rady Powiatu Łomżyńskiego 2010-2014

Edycja wiadomości Komisje Rady Powiatu Łomżyńskiego 2010-2014 - [Wszystkie zmiany]

Rada Powiatu 2018-2023 - skład osobowy

Edycja wiadomości Rada Powiatu 2018-2023 - skład osobowy - [Wszystkie zmiany]

Rada Powiatu 2018-2023

Edycja wiadomości Rada Powiatu 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 listopad 2018

Wiadomości

I Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości I Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 listopad 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian