BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 16 styczeń 2019

Wiadomości

IV sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego -transmisja

Edycja wiadomości IV sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego -transmisja - [Wszystkie zmiany]

IV sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego -transmisja

Edycja wiadomości IV sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego -transmisja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 styczeń 2019

Wiadomości

I Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Edycja wiadomości I Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Edycja wiadomości II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

I Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Edycja wiadomości I Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Edycja wiadomości Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - [Wszystkie zmiany]

Struktura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Edycja wiadomości Struktura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 styczeń 2019

Wiadomości

Rada Powiatu 2018-2023

Edycja wiadomości Rada Powiatu 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221”

Edycja wiadomości Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221” - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.11.2018

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.11.2018 - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Edycja wiadomości INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.12.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.12.2018 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.15.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.15.2018 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.16.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.16.2018 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.17.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.17.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.15.2018

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.15.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.15.2018

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.15.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.16.2018

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.16.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.17.2018

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.17.2018 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.17.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.17.2018 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXIII/176/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXIII/176/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 grudzień 2018

Wiadomości

I sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości I sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Edycja wiadomości II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

I sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości I sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

III sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - tranmisja

Edycja wiadomości III sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - tranmisja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 30 grudzień 2018

Wiadomości

III sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - tranmisja

Edycja wiadomości III sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - tranmisja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 grudzień 2018

Wiadomości

II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Edycja wiadomości II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Edycja wiadomości II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Edycja wiadomości Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 grudzień 2018

Wiadomości

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2019 roku.

Edycja wiadomości Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2019 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 grudzień 2018

Wiadomości

II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Edycja wiadomości II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Edycja wiadomości II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Edycja wiadomości II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 grudzień 2018

Wiadomości

Struktura Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Edycja wiadomości Struktura Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 grudzień 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 116/428/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 116/428/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 116/426/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 116/426/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy na 53 miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi uczestniczących w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach prowadzonego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 116/425/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 116/425/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży oraz domu pomocy społecznej na 20 miejsc dla osób przewlekle chorych psychicznie przebywających w filii Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Kownatach prowadzonych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 grudzień 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 1/4/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 1/4/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego, ustalenia ceny sprzedaży, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 03 grudzień 2018

Wiadomości

Uchwała Nr XXXIII/176/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXIII/176/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXIII/176/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXIII/176/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 listopad 2018

Wiadomości

KLAUZULA INFORMACYJNA

Edycja wiadomości KLAUZULA INFORMACYJNA - [Wszystkie zmiany]

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Łomży

Edycja wiadomości Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie

Edycja wiadomości Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie - [Wszystkie zmiany]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Edycja wiadomości Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXIII/176/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXIII/176/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 51/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 06 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 51/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 06 listopada 2018 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. dla Łomżyńskiej Grupy Zakupowej w trybie zamówienia z wolnej ręki - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XL/205/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XL/205/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie: zmian w Statucie Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XL/207/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XL/207/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym oraz udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XL/204/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XL/204/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XL/203/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XL/203/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018 - 2023 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 listopad 2018

Wiadomości

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Zarząd Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Komisje Rady Powiatu Łomżyńskiego 2010-2014

Edycja wiadomości Komisje Rady Powiatu Łomżyńskiego 2010-2014 - [Wszystkie zmiany]

Komisje Rady Powiatu Łomżyńskiego 2010-2014

Edycja wiadomości Komisje Rady Powiatu Łomżyńskiego 2010-2014 - [Wszystkie zmiany]

Rada Powiatu 2018-2023 - skład osobowy

Edycja wiadomości Rada Powiatu 2018-2023 - skład osobowy - [Wszystkie zmiany]

Rada Powiatu 2018-2023

Edycja wiadomości Rada Powiatu 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 listopad 2018

Wiadomości

I Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości I Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 listopad 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 listopad 2018

Wiadomości

Zaproszenie na I Sesję Rady Powiatu

Edycja wiadomości Zaproszenie na I Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 116/428/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 115/428/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 listopad 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 114/413/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 października 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 114/413/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 114/410/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 października 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 114/410/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Łomżyńskim w 2019 roku, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat . - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 listopad 2018

Wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat .

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat . - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 październik 2018

Wiadomości

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 październik 2018

Wiadomości

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży

Edycja wiadomości Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 112/400/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 września 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 112/400/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 września 2018 roku w sprawie: zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 111/398/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 września 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 111/398/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 września 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 01 październik 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Zarządzenie Nr 4/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 8 stycznia 2018 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 4/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian do instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym w tom2y Na - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 wrzesień 2018

Wiadomości

Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych

Edycja wiadomości Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki ul.Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki ul.Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki ul.Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki ul.Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr XXXVIII/197/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 września 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXVIII/197/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 września 2018 roku w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok . - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXVIII/196/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 września 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXVIII/196/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 września 2018 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018 - 2023 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 wrzesień 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 wrzesień 2018

Wiadomości

INFORMACJA Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych powiatu.

Edycja wiadomości INFORMACJA Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych powiatu. - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul.Szosa Zambrowska 1/27,18-400 Łomża ogłasza

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul.Szosa Zambrowska 1/27,18-400 Łomża ogłasza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 wrzesień 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 108/388/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 108/388/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 108/387/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 108/387/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 108/386/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 108/386/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 108/388/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 107/388/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 100/347/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 marca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 100/347/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Muzeum Przyrody w Drozdowie - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 106/380/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lipca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 106/380/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie pomocy finansowej na realizację n/w zadania. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 sierpień 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Podinspektora w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży

Edycja wiadomości INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Podinspektora w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 sierpień 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 sierpień 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Informacja dot. szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.

Edycja wiadomości Informacja dot. szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE o wznowienia znaków granicznych / wyznaczeniu punktów granicznych

Edycja wiadomości ZAWIADOMIENIE o wznowienia znaków granicznych / wyznaczeniu punktów granicznych - [Wszystkie zmiany]

Struktura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Edycja wiadomości Struktura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Struktura Wydziału Finansowego

Edycja wiadomości Struktura Wydziału Finansowego - [Wszystkie zmiany]

Struktura Organizacyjna Wydziału Organizacyjnego i Kadr

Edycja wiadomości Struktura Organizacyjna Wydziału Organizacyjnego i Kadr - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 sierpień 2018

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Edycja wiadomości ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian