BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 15 listopad 2017

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Edycja wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Edycja wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Edycja wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 listopad 2017

Wiadomości

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża ogłasza:

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża ogłasza: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 listopad 2017

Wiadomości

Starosta Łomżyński ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży.

Edycja wiadomości Starosta Łomżyński ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Starosta Łomżyński ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży.

Edycja wiadomości Starosta Łomżyński ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 40/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 września 2017 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 40/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 września 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przedstawienia propozycji przyznania stypendium Starosty Łomżyńskiego 2016/2017 . - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 39/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 września 2017 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 39/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 września 2017 roku w sprawie: powołania Kapituły Konkursu ds. przeprowadzenia konkursu i wyłonienia laureatów Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 listopad 2017

Wiadomości

Starosta Łomżyński ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży.

Edycja wiadomości Starosta Łomżyński ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Starosta Łomżyński ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży.

Edycja wiadomości Starosta Łomżyński ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 34/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 01 września 2017 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 34/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 01 września 2017 roku w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 październik 2017

Wiadomości

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul.Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul.Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 82/291/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 października 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 82/291/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 października 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2018 roku, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat . - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 81/286/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 października 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 81/286/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 października 2017 roku w sprawie: upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektów ,, Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. RPO” i ,, Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na latach 2014-2020. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 81/285/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 października 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 81/285/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 października 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2018 roku. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 80/266/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 września 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 80/266/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 września 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 październik 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 październik 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 80/266/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 września 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 78/266/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 września 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy

Edycja wiadomości Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy

Edycja wiadomości Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 21 wrzesień 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 79/271/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 79/271/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2017 roku. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 79/271/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 79/271/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2017 roku. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 wrzesień 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 79/271/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 79/271/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2017 roku. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 79/270/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 79/270/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wycięcie dwóch drzew z terenu nieruchomości położonej w Łomży ul. Polowej 53, stanowiącej współwłasność Powiatu Łomżyńskiego i Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 79/269/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 79/269/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie: umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłaty za wynajem lokalu mieszkalnego nr 3 w Marianowie. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 79/268/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 79/268/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie: umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłaty za wynajem lokalu mieszkalnego nr 3 w Marianowie - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 79/267/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 79/267/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie: umorzenia należności pieniężnych Skarbu Państwa z tytułu opłaty za wynajem lokalu mieszkalnego nr 3 w Marianowie - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 79/270/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 78/270/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wycięcie dwóch drzew z terenu nieruchomości położonej w Łomży ul. Polowej 53, stanowiącej współwłasność Powiatu Łomżyńskiego i Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 sierpień 2017

Wiadomości

INFORMACJA

Edycja wiadomości INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 78/266/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lipca 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 78/266/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie pomocy finansowej na realizację zadania. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 78/264/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lipca 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 78/264/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie pomocy finansowej na remont drogi. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 78/263/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lipca 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 78/263/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie: przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 78/261/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lipca 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 78/261/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie: określenia formy i wartości wkładu własnego Powiatu Łomżyńskiego w ramach projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO” - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 22/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 22/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyłonienia najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. dla Łomżyńskiej Grupy Zakupowej. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 30/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 17 sierpnia 2017 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 30/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 sierpień 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XXVII/149/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 2 sierpnia 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXVII/149/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017 - 2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXVII/149/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 2 sierpnia 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXVII/149/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017 - 2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXVI/148/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 czerwca 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXVI/148/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie: delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 sierpień 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Zarządzenie Nr 17/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 06 czerwca 2017 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 17/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji do Szacowania Szkód. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 lipiec 2017

Wiadomości

Struktura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Edycja wiadomości Struktura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 czerwiec 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XXVI/145/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 czerwca 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXVI/145/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego w charakterze Partnera do realizacji projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego w ramach Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałania 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki / Poddziałania 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 czerwiec 2017

Wiadomości

Starosta Łomżyński ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży - 2 etaty

Edycja wiadomości Starosta Łomżyński ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży - 2 etaty - [Wszystkie zmiany]

Starosta Łomżyński ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży - 2 etaty

Edycja wiadomości Starosta Łomżyński ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży - 2 etaty - [Wszystkie zmiany]

Starosta Łomżyński ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży - 2 etaty

Edycja wiadomości Starosta Łomżyński ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży - 2 etaty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 czerwiec 2017

Wiadomości

Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Powiatu

Edycja wiadomości Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 18/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 8 czerwca 2017 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 18/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania Zespołu projektowego ds. realizacji zadania publicznego pod nazwą „Subregion Łomżyński najbardziej innowacyjny w województwie podlaskim i wiarygodny partner w biznesie” - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 czerwiec 2017

Wiadomości

Starosta Łomżyński ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży - 2 etaty

Edycja wiadomości Starosta Łomżyński ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży - 2 etaty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 19/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 9 czerwca 2017 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 19/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 16/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 maja 2017 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 16/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie: powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 16/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 maja 2017 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 16/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie: powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 czerwiec 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Zarządzenie Nr 16/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 maja 2017 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 16/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji do Szacowania Szkód. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 15/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 maja 2017 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 15/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 01 czerwiec 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XXV/135/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 maja 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXV/135/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2021 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 maj 2017

Wiadomości

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jacka Nowakowskiego za 2016 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jacka Nowakowskiego za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 maj 2017

Wiadomości

Zaproszenie na XXV Sesję Rady Powiatu

Edycja wiadomości Zaproszenie na XXV Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XXV Sesję Rady Powiatu

Edycja wiadomości Zaproszenie na XXV Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 71/244/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 71/244/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 maj 2017

Wiadomości

Projekt PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO ( w załączniku)

Edycja wiadomości Projekt PLANU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO ( w załączniku) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 kwiecień 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 43/144/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 lipca 2012 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 43/144/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie: upoważnienia Pana Janusza Świderskiego -Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego spraw wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 43/145/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 lipca 2012 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 43/145/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność Powiatu Łomżyńskiego oraz własność jednostek organizacyjnych powiatu posiadających osobowość prawną. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 43/146/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 lipca 2012 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 43/146/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2012 rok. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 kwiecień 2017

Wiadomości

Ogłoszenie

Edycja wiadomości Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 kwiecień 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 13 września 2016 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 13 września 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na przyznanie stypendium Starosty Łomżyńskiego 2016/2017 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 13 września 2016 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 13 września 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na przyznanie stypendium Starosty Łomżyńskiego 2016/2017 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 60/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2016 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 60/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie: określenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 46/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 listopada 2016 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 46/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Powiecie Łomżyńskim i jego jednostkach organizacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 33/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 13 wrzesnia 2016 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 33/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 13 wrzesnia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia projektu graficznego na LOGO Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 10/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 18 marca 2016 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 10/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 10/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 18 marca 2016 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 10/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów Powiatu Łomżyńskiego za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 25/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 25/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia w sprawie: zarządzenie anulowane - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 25/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 25/2016 Starosty Łomżyńskiego z dnia w sprawie: wycofane - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 marzec 2017

Wiadomości

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO NA LATA 2017 – 2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021 – 2024

Edycja wiadomości PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO NA LATA 2017 – 2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021 – 2024 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr XXIII/128/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 marca 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXIII/128/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 marzec 2017

Wiadomości

Starosta Łomżyński ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Edycja wiadomości Starosta Łomżyński ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - [Wszystkie zmiany]

Starosta Łomżyński ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Edycja wiadomości Starosta Łomżyński ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - [Wszystkie zmiany]

Starosta Łomżyński ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Edycja wiadomości Starosta Łomżyński ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 7/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 10 marca 2017 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 7/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 1/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 09 stycznia 2017 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 1/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 09 stycznia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu oraz zasad przekazywania środków dla jednostek organizacyjnych Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 1/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 09 stycznia 2017 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 1/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 09 stycznia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu oraz zasad przekazywania środków dla jednostek organizacyjnych Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 marzec 2017

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko st. referenta ds. współpracy z samorządami w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko st. referenta ds. współpracy z samorządami w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 marzec 2017

Wiadomości

Nie wypalaj traw!

Edycja wiadomości Nie wypalaj traw! - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 marzec 2017

Wiadomości

Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Powiatu

Edycja wiadomości Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian