BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 25 kwiecień 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XXXIII/175/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXIII/175/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXIII/174/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXIII/174/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie: wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2018 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXIII/173/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXIII/173/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie: powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXIII/172/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXIII/172/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXIII/171/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXIII/171/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXII/170/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXII/170/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2018 rok. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXII/169/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXII/169/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Śniadowo zarządu drogi powiatowej nr 1946B relacji Śniadowo – Chojny na odcinku Chomentowo - Osobne. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXIII/173/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXIII/173/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie: powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę publiczną, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia w tym zakresie porozumienia z Miastem Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXIII/172/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXIII/172/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Łomżyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXIII/171/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXIII/171/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 kwiecień 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na stanowisko st. referenta ds. eksploatacji dróg i mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko st. referenta ds. eksploatacji dróg i mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221”

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221” - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony: „Dostawa materiałów drogowych”

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony: „Dostawa materiałów drogowych” - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony: „Dostawa materiałów drogowych”

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony: „Dostawa materiałów drogowych” - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na zdanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”.

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na zdanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na zdanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”.

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na zdanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1953B w miejscowości Tarnowo”. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221”

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221” - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221”

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221” - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221”

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 kwiecień 2018

Wiadomości

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ogłasza przetarg publiczny pisemny na: Sprzedaż zbędnych i nieprzydatnych składników majątku ruchomego zakładu

Edycja wiadomości Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ogłasza przetarg publiczny pisemny na: Sprzedaż zbędnych i nieprzydatnych składników majątku ruchomego zakładu - [Wszystkie zmiany]

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ogłasza przetarg publiczny pisemny na: Sprzedaż zbędnych i nieprzydatnych składników majątku ruchomego zakładu

Edycja wiadomości Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ogłasza przetarg publiczny pisemny na: Sprzedaż zbędnych i nieprzydatnych składników majątku ruchomego zakładu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 kwiecień 2018

Wiadomości

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 02 kwiecień 2018

Wiadomości

III Turniej Samorządowy w halowej piłce nożnej

Edycja wiadomości III Turniej Samorządowy w halowej piłce nożnej - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w drużynowych biegach przełajowych

Edycja wiadomości Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w drużynowych biegach przełajowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 marzec 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 marzec 2018

Wiadomości

Osoby funkcyjne w ZDP w Łomży

Edycja wiadomości Osoby funkcyjne w ZDP w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 marzec 2018

Wiadomości

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu Łomżyńskiego 2006

Edycja wiadomości Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu Łomżyńskiego 2006 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 marzec 2018

Wiadomości

Wykaz świadczonych usług dla ludności przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Edycja wiadomości Wykaz świadczonych usług dla ludności przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Struktura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Edycja wiadomości Struktura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 marzec 2018

Wiadomości

Grupy eliminacyjne Igrzysk Dzieci

Edycja wiadomości Grupy eliminacynjne Igrzysk Dzieci - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 marzec 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania p.n. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży (budynek A, B i C) z wykorzystaniem OZE”. Nr sprawy ORiK.272.1.2018.

Edycja wiadomości Ogłoszenie o wszczęciu postępowania p.n. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży (budynek A, B i C) z wykorzystaniem OZE”. Nr sprawy ORiK.272.1.2018. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania p.n. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży (budynek A, B i C) z wykorzystaniem OZE”. Nr sprawy ORiK.272.1.2018.

Edycja wiadomości Ogłoszenie o wszczęciu postępowania p.n. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży (budynek A, B i C) z wykorzystaniem OZE”. Nr sprawy ORiK.272.1.2018. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz służb, straży, inspekcji działających na terenie powiatu łomżyńskiego

Edycja wiadomości Wykaz służb, straży, inspekcji działających na terenie powiatu łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 marzec 2018

Wiadomości

Rozeznanie cenowe o wartości nie przekraczającej równowartości 6 000 euro

Edycja wiadomości Rozeznanie cenowe o wartości nie przekraczającej równowartości 6 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Rozeznanie cenowe o wartości nie przekraczającej równowartości 6 000 euro

Edycja wiadomości Rozeznanie cenowe o wartości nie przekraczającej równowartości 6 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Rozeznanie cenowe o wartości nie przekraczającej równowartości 6 000 euro

Edycja wiadomości ROZEZNANIE CENOWE o wartości nie przekraczającej równowartości 6 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 marzec 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na „Dostawę i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Łomży”

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe na „Dostawę i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 marzec 2018

Wiadomości

Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Powiatu

Edycja wiadomości Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Powiatu

Edycja wiadomości Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 96/338/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 96/338/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie: przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 96/337/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 96/337/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie pomocy finansowej na realizację n/w zadania. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXII/170/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXII/170/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2018 rok. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXII/169/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXII/169/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Śniadowo zarządu drogi powiatowej nr 1946B relacji Śniadowo – Chojny na odcinku Chomentowo - Osobne. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 96/339/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 96/339/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 93/330/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 stycznia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 93/330/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 93/329/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 stycznia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 93/329/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie: rozstrzygnięcia i ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXII/169/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXII/169/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 luty 2018

Wiadomości

Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Edycja wiadomości Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej - [Wszystkie zmiany]

Grupy eliminacyjne Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Edycja wiadomości Grupy eliminacynjne Igrzysk Młodzieży Szkolnej - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Powiatowy Igrzysk Dzieci

Edycja wiadomości Terminarz Powiatowy Igrzysk Dzieci - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Powiatowy Igrzysk Dzieci

Edycja wiadomości Terminarz Powiatowy Igrzysk Dzieci - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 11 luty 2018

Wiadomości

Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Edycja wiadomości Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Edycja wiadomości Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Powiatowy Igrzysk Dzieci

Edycja wiadomości Terminarz Powiatowy Igrzysk Dzieci - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 luty 2018

Wiadomości

Grupy eliminacyjne Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Edycja wiadomości Grupy eliminacynjne Igrzysk Młodzieży Szkolnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 01 luty 2018

Wiadomości

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017

Edycja wiadomości Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.1.2018

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.1.2018 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017

Edycja wiadomości Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania p.n. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży (budynek A, B i C) z wykorzystaniem OZE”. Nr sprawy ORiK.272.1.2018.

Edycja wiadomości Ogłoszenie o wszczęciu postępowania p.n. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży (budynek A, B i C) z wykorzystaniem OZE”. Nr sprawy ORiK.272.1.2018. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017

Edycja wiadomości Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017

Edycja wiadomości Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017

Edycja wiadomości Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017

Edycja wiadomości Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017

Edycja wiadomości Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017

Edycja wiadomości Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017

Edycja wiadomości Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017

Edycja wiadomości Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.2.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.2.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.17.2017

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.17.2017 - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Edycja wiadomości Terminarz Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Powiatowy Igrzysk Dzieci

Edycja wiadomości Terminarz Powiatowy Igrzysk Dzieci - [Wszystkie zmiany]

Prośba o przekazanie 1%

Edycja wiadomości Prośba o przekazanie 1% - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.1.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.1.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na „Kompleksową termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Łomży (budynek A, B i C) z wykorzystaniem OZE " (nr sprawy: ORiK.272.2.2017)

Edycja wiadomości Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na „Kompleksową termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Łomży (budynek A, B i C) z wykorzystaniem OZE " (nr sprawy: ORiK.272.2.2017) - [Wszystkie zmiany]

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W ROKU 2018 .

Edycja wiadomości NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W ROKU 2018 . - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.17.2017

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.17.2017 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowiska Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży

Edycja wiadomości Informacja o wynikach naboru na stanowiska Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowiska Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży

Edycja wiadomości Informacja o wynikach naboru na stanowiska Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.15.2017

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.15.2017 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Edycja wiadomości OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2018 ROK

Edycja wiadomości PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2018 ROK - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907B na odcinku Ruda Osowiecka – Stanisławowo”

Edycja wiadomości Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907B na odcinku Ruda Osowiecka – Stanisławowo” - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907B na odcinku Ruda Osowiecka – Stanisławowo”

Edycja wiadomości Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1907B na odcinku Ruda Osowiecka – Stanisławowo” - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na 2 stanowiska Podinspektora w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży

Edycja wiadomości Informacja o wynikach naboru na 2 stanowiska Podinspektora w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zmiana zgłoszenia budowy ROŚB.6743.13.15.2017

Edycja wiadomości Zmiana zgłoszenia budowy ROŚB.6743.13.15.2017 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.14.2017

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.14.2017 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.12.2017

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.12.2017 - [Wszystkie zmiany]

Wycofanie zgłoszenia budowy ROŚB.6743.13.13.2017

Edycja wiadomości Wycofanie zgłoszenia budowy ROŚB.6743.13.13.2017 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2017

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2017 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2017

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2017 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.12.2017

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.12.2017 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Edycja wiadomości OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Miastkowo, ul. Spokojna i ul. Wąska, gm. Miastkowo

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Miastkowo, ul. Spokojna i ul. Wąska, gm. Miastkowo - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Wygoda, gm. Łomża

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Wygoda, gm. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.11.2017

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.11.2017 - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1946B i 1947B w miejscowości Szczepankowo w zakresie budowy chodników o długości 590m”.

Edycja wiadomości Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1946B i 1947B w miejscowości Szczepankowo w zakresie budowy chodników o długości 590m”. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.10.2017

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.10.2017 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.1.2018

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.1.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Edycja wiadomości Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.11.2017

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.11.2017 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.7.2017

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.7.2017 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.9.2017

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.9.2017 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.8.2017

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.8.2017 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1946B i 1947B w miejscowości Szczepankowo w zakresie budowy chodników o długości 590m”.

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1946B i 1947B w miejscowości Szczepankowo w zakresie budowy chodników o długości 590m”. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.10.2017

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.10.2017 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Edycja wiadomości Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Edycja wiadomości Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.9.2017

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.9.2017 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.8.2017

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.8.2017 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.7.2017

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.7.2017 - [Wszystkie zmiany]

Segregacja odpadów

Edycja wiadomości Segregacja odpadów - [Wszystkie zmiany]

Nowe stawki za usunięcie drzew i krzewów

Edycja wiadomości Nowe stawki za usunięcie drzew i krzewów - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.6.2017

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.6.2017 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.5.2017

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.5.2017 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.6.2017

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.6.2017 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Edycja wiadomości OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Edycja wiadomości Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Edycja wiadomości Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Edycja wiadomości Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.5.2017

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.5.2017 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

Edycja wiadomości Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.4.2017

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.4.2017 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.3.2017

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.3.2017 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.1.2017

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.1.2017 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Edycja wiadomości Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.4.2017

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.4.2017 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.3.2017

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.3.2017 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.2.2017

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.2.2017 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.2.2017

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.2.2017 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.1.2017

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.1.2017 - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na części zamówienia”.

Edycja wiadomości Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na części zamówienia”. - [Wszystkie zmiany]

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Edycja wiadomości Opłaty za korzystanie ze środowiska - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Zawady, ul. Boczna i Konarska, gm. Łomża

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Zawady, ul. Boczna i Konarska, gm. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Zawady, ul. Polna i ul. Krótka, gm. Łomża

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Zawady, ul. Polna i ul. Krótka, gm. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika zespołu do spraw pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Edycja wiadomości Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika zespołu do spraw pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Grzymały Szczepankowskie, gm. Łomża

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Grzymały Szczepankowskie, gm. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku

Edycja wiadomości Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Srebrowo, gm. Wizna"

Edycja wiadomości PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Srebrowo, gm. Wizna" - [Wszystkie zmiany]

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE: Przebudowa drogi powiatowej nr 1889B w miejscowości Dobry Las. Przebudowa drogi powiatowej nr 1891B w miejscowości Dobry Las

Edycja wiadomości PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE: Przebudowa drogi powiatowej nr 1889B w miejscowości Dobry Las. Przebudowa drogi powiatowej nr 1891B w miejscowości Dobry Las - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Edycja wiadomości Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Edycja wiadomości Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2017 ROK.

Edycja wiadomości PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2017 ROK. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.30.2016

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.30.2016 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.29.2016

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.29.2016 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.28.2016

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.28.2016 - [Wszystkie zmiany]

Konsultacje społeczne w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Konsultacje społeczne w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Edycja wiadomości Zaproszenie do konsultacji społecznych - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r.

Edycja wiadomości Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r.

Edycja wiadomości Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Monitoring lasów

Edycja wiadomości Monitoring lasów - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Edycja wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - [Wszystkie zmiany]

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu DPS

Edycja wiadomości Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu DPS - [Wszystkie zmiany]

Zakończenie konsultacji społecznych dot. projektu "Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020"

Edycja wiadomości Zakończenie konsultacji społecznych dot. projektu "Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020" - [Wszystkie zmiany]

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Decyzja Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Decyzja Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Decyzja Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Decyzja Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Decyzja Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Decyzja Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Zarząd Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 styczeń 2018

Wiadomości

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017

Edycja wiadomości Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - numer sprawy: ORiK.272.2.2017 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 styczeń 2018

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 91/323/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 3 stycznia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 91/323/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 92/324/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 stycznia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 92/324/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie: upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 92/325/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 stycznia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 92/325/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie: upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Dziś bierni - jutro aktywni (IV)” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 92/326/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 stycznia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 92/326/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 92/327/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 stycznia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 92/327/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego dotyczącego przekazania w zarząd drogi powiatowej dla Gminy Śniadowo. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 styczeń 2018

Wiadomości

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza

Edycja wiadomości Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 styczeń 2018

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Cyfryzacja powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Łomży”

Edycja wiadomości Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Cyfryzacja powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 styczeń 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr XXIX/159/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXIX/159/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2021 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXIX/158/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXIX/158/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018”. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 styczeń 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 87/314/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 87/314/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie lokali znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży na okres 3 lat, ustalenia opłat eksploatacyjnych, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 styczeń 2018

Wiadomości

Życzenia Świąteczno-Noworoczne

Edycja wiadomości Życzenia Świąteczno-Noworoczne - [Wszystkie zmiany]

Życzenia Świąteczno-Noworoczne

Edycja wiadomości Życzenia Świąteczno-Noworoczne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 24 grudzień 2017

Wiadomości

Życzenia Świąteczno-Noworoczne

Edycja wiadomości Życzenia Świąteczno-Noworoczne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 grudzień 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Zarządzenie Nr 47/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 5 grudnia 2017 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 47/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie określenia powiatowych lokali , w których będą usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 grudzień 2017

Wiadomości

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Edycja wiadomości OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 grudzień 2017

Wiadomości

Zaproszenie na XXX Sesję Rady Powiatu

Edycja wiadomości Zaproszenie na XXX Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XVI sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Zaproszenie na XVI sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 grudzień 2017

Wiadomości

Zaproszenie do składania projektu aranżacji pomieszczenia biurowego znajdującego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży.

Edycja wiadomości Zaproszenie do składania projektu aranżacji pomieszczenia biurowego znajdującego się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian