BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Wiadomości uaktualnione

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 16 listopad 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 listopad 2018

Wiadomości

Zaproszenie na I Sesję Rady Powiatu

Edycja wiadomości Zaproszenie na I Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 115/428/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 115/428/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 listopad 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 114/413/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 października 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 114/413/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 114/410/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 października 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 114/410/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Łomżyńskim w 2019 roku, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat . - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 listopad 2018

Wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat .

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat . - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Edycja wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 październik 2018

Wiadomości

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 październik 2018

Wiadomości

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży

Edycja wiadomości Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 112/400/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 września 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 112/400/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 września 2018 roku w sprawie: zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 111/398/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 września 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 111/398/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 20 września 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 01 październik 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Zarządzenie Nr 4/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 8 stycznia 2018 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 4/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian do instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym w tom2y Na - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 wrzesień 2018

Wiadomości

Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych

Edycja wiadomości Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki ul.Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki ul.Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki ul.Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki ul.Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr XXXVIII/197/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 września 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXVIII/197/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 września 2018 roku w sprawie: zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok . - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXVIII/196/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 września 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXVIII/196/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 września 2018 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018 - 2023 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 wrzesień 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 wrzesień 2018

Wiadomości

INFORMACJA Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych powiatu.

Edycja wiadomości INFORMACJA Powiatowej Komisji Wyborczej w Łomży o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych powiatu. - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul.Szosa Zambrowska 1/27,18-400 Łomża ogłasza

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul.Szosa Zambrowska 1/27,18-400 Łomża ogłasza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 wrzesień 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 108/388/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 108/388/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 108/387/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 108/387/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 108/386/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 108/386/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 108/388/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 107/388/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 100/347/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 marca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 100/347/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Muzeum Przyrody w Drozdowie - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 106/380/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lipca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 106/380/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie pomocy finansowej na realizację n/w zadania. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 sierpień 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Podinspektora w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży

Edycja wiadomości INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Podinspektora w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 sierpień 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 sierpień 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Informacja dot. szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.

Edycja wiadomości Informacja dot. szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE o wznowienia znaków granicznych / wyznaczeniu punktów granicznych

Edycja wiadomości ZAWIADOMIENIE o wznowienia znaków granicznych / wyznaczeniu punktów granicznych - [Wszystkie zmiany]

Struktura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Edycja wiadomości Struktura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Struktura Wydziału Finansowego

Edycja wiadomości Struktura Wydziału Finansowego - [Wszystkie zmiany]

Struktura Organizacyjna Wydziału Organizacyjnego i Kadr

Edycja wiadomości Struktura Organizacyjna Wydziału Organizacyjnego i Kadr - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 sierpień 2018

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Edycja wiadomości ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 sierpień 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 sierpień 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 lipiec 2018

Wiadomości

Informacja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Edycja wiadomości Informacja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 lipiec 2018

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: Młodszy Referent - Doradca Kariery - 1 stanowisko,

Edycja wiadomości INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: Młodszy Referent - Doradca Kariery - 1 stanowisko, - [Wszystkie zmiany]

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne

Edycja wiadomości Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: Młodszy Referent - Doradca Kariery - 1 stanowisko,

Edycja wiadomości INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko: Mtodszy Referent - Doradca Kariery - 1 stanowisko, - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na 106-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Zaproszenie na 106-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 lipiec 2018

Wiadomości

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne

Edycja wiadomości Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne - [Wszystkie zmiany]

Lista kandydatów którzy spełniają wymagania formalne na wolne stanowisko:

Edycja wiadomości Lista kandydatów którzy spełniają wymagania formalne na wolne stanowisko: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 czerwiec 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 czerwiec 2018

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Sylwii Zakrzewskiej Podinspektora w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Sylwii Zakrzewskiej Podinspektora w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Moniki Truszkowskiej Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Moniki Truszkowskiej Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Moniki Truszkowskiej Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Moniki Truszkowskiej Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Marleny Siwik Podinspektora w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Marleny Siwik Podinspektora w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Ewy Żylińskiej Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Ewy Żylińskiej Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Ewy Jarzyło Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Ewy Jarzyło Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Lecha Marka Szabłowskiego za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Lecha Marka Szabłowskiego za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Stefana Szymańskiego za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Stefana Szymańskiego za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Antoniego Włodkowskiego za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Antoniego Włodkowskiego za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Adama Zaczek za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Adama Zaczek za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Barbary Zalewskiej za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Barbary Zalewskiej za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Agnieszki Zduńczyk za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Agnieszki Zduńczyk za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Kazimierza Polkowskiego za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Kazimierza Polkowskiego za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Kazimierza Polkowskiego za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Kazimierza Polkowskiego za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Piotrowskiego za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Piotrowskiego za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Elżbiety Parzych za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Elżbiety Parzych za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jacka Nowakowskiego za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jacka Nowakowskiego za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Sławomira Łomotowskiego za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Sławomira Łomotowskiego za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Sławomira Łomotowskiego za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Sławomira Łomotowskiego za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jarosława Kuleszy za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jarosława Kuleszy za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jana Kuczyńskiego za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jana Kuczyńskiego za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Dariusza Kossakowskiego za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Dariusza Kossakowskiego za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Tomasza Pawła Chojnowskiego za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Tomasza Pawła Chojnowskiego za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Biedrzyckiego za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Biedrzyckiego za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 czerwiec 2018

Wiadomości

Oświadczenie majątkowe Ewy Jarzyło Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Ewy Jarzyło Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Ewy Żylińskiej Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Ewy Żylińskiej Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Marleny Siwik Podinspektora w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Marleny Siwik Podinspektora w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Moniki Truszkowskiej Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Moniki Truszkowskiej Głównego Specjalisty w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe Sylwii Zakrzewskiej Podinspektora w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok

Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Sylwii Zakrzewskiej Podinspektora w Starostwie Powiatowym w Łomży za 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 25/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 maja 2018 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 25/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. realizacji projektu ,,Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński" - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 25/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 maja 2018 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 25/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. realizacji projektu ,,Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński" - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 czerwiec 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 104/369/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 czerwca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 104/369/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie: przyznania nagrody jubileuszowej Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 czerwiec 2018

Wiadomości

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w drużynowych biegach przełajowych

Edycja wiadomości Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w drużynowych biegach przełajowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 czerwiec 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Zarządzenie Nr 14/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 marca 2018 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 14/2018 Starosty Łomżyńskiego z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątku Starostwa Powiatowego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 102/359/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 kwietnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 102/359/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 102/358/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 kwietnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 102/358/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 czerwiec 2018

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 102/356/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 kwietnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 102/356/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Miastkowo w zakresie pomocy finansowej na realizację n/w zadania. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 czerwiec 2018

Wiadomości

Ogłoszenie

Edycja wiadomości Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 maj 2018

Wiadomości

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Edycja wiadomości OBOWIAZEK INFORMACYJNY - [Wszystkie zmiany]

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Edycja wiadomości OBOWIAZEK INFORMACYJNY - [Wszystkie zmiany]

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Edycja wiadomości OBOWIAZEK INFORMACYJNY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 maj 2018

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian