BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2011-04-08 11:11 - Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Marii Mrozek

2011-04-08 11:57 - Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Wiesławy Masłowskiej

2011-04-08 11:59 - Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Wiesławy Masłowskiej

2011-04-14 13:29 - Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Wiesławy Masłowskiej

2020-09-03 20:06 - Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Wiesławy Masłowskiej

Przejdź do wiadomości