BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2013-05-22 08:56 - Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Stanisława Kozikowskiego Naczelnika Wydziału Geodezji,Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży za 2012 rok

2013-05-22 08:56 - Edycja wiadomości Oświadczenie majątkowe Stanisława Kozikowskiego Naczelnika Wydziału Geodezji,Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży za 2012 rok

2020-09-10 10:07 - Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Stanisława Kozikowskiego Naczelnika Wydziału Geodezji,Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży za 2012 rok

Przejdź do wiadomości