BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2003-07-04 09:27 - Dodanie nowej wiadomości: Wykaz świadczonych usług dla ludności przez Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

2004-03-01 08:44 - Edycja wiadomości Wykaz świadczonych usług dla ludności przez Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

2004-03-01 08:46 - Edycja wiadomości Wykaz świadczonych usług dla ludności przez Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia

2016-12-02 17:02 - Edycja wiadomości Wykaz świadczonych usług dla ludności przez Wydział

2020-09-28 19:31 - Skasowanie wiadomości o tytule: Wykaz świadczonych usług dla ludności przez Wydział

Przejdź do wiadomości