BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zmiany dla wiadomości

obwieszczenie o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych dla odcinka 5

2015-08-19 14:56 - Dodanie nowej wiadomości: obwieszczenie o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych dla odcinka 4

2015-08-19 14:57 - Edycja wiadomości obwieszczenie o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych dla odcinka 5

2015-08-19 15:09 - Edycja wiadomości obwieszczenie o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych dla odcinka 5

Przejdź do wiadomości