BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Pozwolenie wodnoprawne

2008-07-02 10:32 - Dodanie nowej wiadomości: Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

2009-09-09 08:40 - Edycja wiadomości Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

2014-09-26 13:47 - Edycja wiadomości Wydanie pozwolenia wodnoprawnego

2015-07-24 10:37 - Edycja wiadomości Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego

Przejdź do wiadomości